Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

30.11.2023 Uutinen

Aluehallitus aloittaa vuoden 2024 talousarvion käsittelyn

Aluehallitus aloittaa kokouksessaan maanantaina 4. joulukuuta käsittelemään Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024−2026. Perhe- ja vammaispalveluiden, yleisten palveluiden, ikääntyvien palveluiden sekä kokonaisturvallisuuden lautakunnat ovat aiemmissa kokouksissaan käsitelleet taloussuunnitelmaesitykset toimialakohtaisesti.

Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä jatketaan aluehallituksen kokouksessa 12. joulukuuta, jolloin aluehallitus antaa esityksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päätettäväksi aluevaltuuston kokoukseen 29.12.2023.

Vuosi 2024 on ratkaisujen vuosi

Ensi vuoteen siirrytään merkittävän alijäämän saattelemana, sillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden 2023 talouden ennakoidaan jäävän noin 82,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Sopeuttamistavoitteista huolimatta vuoden 2024 alijäämäksi ennakoidaan 35,6 miljoonaa euroa.

Kertyneet alijäämät on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä edellyttää Pohjois-Savon hyvinvointialueelta tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toteuttamista ja palvelujärjestelmän uudistamista. Uudistamisohjelman valmistelu on alkanut, ja toimenpiteistä päätetään aluevaltuuston kokouksessa ensi vuoden kesäkuussa. Ohjelmalla tavoitellaan noin 30−50 miljoonan euron vuotuista kustannusvaikutusta.

Hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseksi ehdotetaan muun muassa palvelujärjestelmän uudistamista sekä digi-, etä- ja liikkuvien palveluiden kehittämistä, toiminnan kehittämistä kevyemmin resurssoitavaksi sekä painopisteen siirtoa ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta raskaista palveluista saataisiin säästöä. Tarkoituksena on hakea pysyvää muutosta sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen kustannusrakenteeseen

Vuoden 2024 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat noin 261 euroa. Suurimpana tulolähteenä valtion rahoitus 1,2 miljardia euroa. Toimintakulut ovat noin 1,45 miljardia euroa, josta henkilöstökulut ovat 741 miljoonaa euroa ja palveluiden ostot 484 miljoonaa euroa.

Toimitalojen talouden sopeuttamistarpeet ovat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja aikuissosiaalityön yhteensä yli 35 miljoonaa euroa, perhe- ja vammaispalveluissa 28,3 miljoonaa euroa, ikääntyneiden palveluissa 21 miljoonaa euroa ja pelastus- ja turvallisuuspalveluissa 4,2 miljoonaa euroa.

Tutustu talousarvioehdotukseen ja taloussuunnitelmaan esityslistan liitteenä.

Aluehallitus käsittelee ensi maanantain kokouksessaan myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion toteumaa tammi-lokakuulta vuodelta 2023 sekä hyvinvointialueen talouden toteumaennustetta kuluvalle vuodelle.

Tutustu esityslistaan kokonaisuudessaan.