Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

15.3.2023 Uutinen

Alueellinen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Pohjois-Savoon, Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen

Istekki Oy on yhdessä Keski-Suomen hyvinvointialueen (Hyvaks) kanssa kilpailuttanut hankintarenkaana alueellisen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän. Hankintaa valmistelemassa olivat Istekin ja HyvaKs:n asiantuntijoiden lisäksi myös eri alojen asiantuntijat Pohjois-Savon hyvinvointialueen  sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) organisaatioista. Määräaikaan mennessä tarjoukset jättivät Mediconsult Oy sekä Tietoevry Finland Oy. Valinta kohdistui kotimaisen Mediconsult Oy:n toimittamaan Saga Sosiaalihuolto -järjestelmään. Hankintapäätös on tehty 15.3.2023 ja sen valitusaika on 14 päivää. Hankinnan laskennallinen arvo (72 kuukautta) on 4 439 175,39 euroa.

Järjestelmän käytettävyyteen ja toiminnalliseen laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Käytettävyyden ja toiminnallisen laadun vertailuun osallistui laajalti hyvinvointialueiden sosiaalihuollon ammattilaisia. Kilpailutukseen osallistuneita järjestelmiä vertailtiin hinnan, laadullisten vähimmäisvaatimusten, toiminnallisen laadun sekä tuotevertailun ja käyttöönottosuunnitelman osalta. Laadullisessa vertailussa tarjoukset olivat hyvin samaa tasoa, mutta kokonaiskustannuksiltaan Mediconsult oli selvästi edullisempi. Hankinnalle yhdessä hyvinvointialueiden kanssa asetetut tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Kilpailutuksen lopputuloksena valittiin laadukas ja kustannustehokas järjestelmä. Istekki Oy toimittaa jatkossa kokonaispalveluna sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän Pohjois-Savon hyvinvointialueelle sekä Pirhalle yhdessä Mediconsultin kanssa.

Uuden sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toteutuksen ja alueellisten käyttöönottojen suunnittelu käynnistetään kevään 2023 aikana yhdessä Istekki Oy:n, hyvinvointialueiden sekä Mediconsult Oy:n kanssa. Tavoitteena on, että alueellinen asiakastietojärjestelmä on käytössä kaikilla hyvinvointialueilla 1.9.2024 mennessä, jolloin astuu voimaan asiakastietolain mukainen velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttäjäksi sosiaalihuollon Kanta-arkiston osalta.

Alueellisen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän käyttäjiä on arvioitu olevan Pohjois-Savossa n. 6 000, Pirkanmaalla n. 7 200 ja Keski-Suomessa n. 6 700. Kyseessä tulee olemaan paitsi mittava tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti, niin ennen kaikkea mahdollisuus uusia ja yhtenäistää alueiden toimintamalleja ja kirjaamista.

Lisätiedot:
Viestintäjohtaja Minttu Lampinen
viestinta@istekki.fi