Vanhemmuuden selvittäminen

Vanhemmuuden selvittäminen

Aviomies on automaattisesti lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, isyys selvitetään ja vahvistetaan.

Joskus lapsella voi olla kaksi äitiä vanhempana. Tällöin toisen naisen äitiys voidaan vahvistaa, jos lapsi on syntynyt yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen naisen kanssa saadun hedelmöityshoidon avulla.

Vanhemmuuden vahvistaminen tuottaa lapselle juridisen sukulaisuussuhteen toiseen vanhempaan sekä oikeuden elatukseen, perintöön ja perhe-eläkkeeseen.

Vanhemmuuden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Vanhemmuuden tunnustaminen voidaan tehdä äitiysneuvolassa raskauden keskivaiheen jälkeen. Ajankohta sovitaan kanssanne äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Käynnillä, jolla tunnustaminen tehdään, täytyy olla molempien vanhempien mukana, ja kaikkien asianosaisten henkilöllisyys on todistettava voimassa olevilla virallisilla asiakirjoilla. Ennakollinen tunnustaminen voidaan tehdä myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä tulee olla mukana neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos synnyttänyt äiti vastustaa tunnustamista tai asianosaisten henkilöllisyyttä ei kyetä luotettavasti selvittämään (henkilöillä ei ole mitään hyväksyttävistä henkilöllisyysasiakirjoista) tai synnyttävä äiti ei mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun syyn vuoksi kykene ymmärtämään tunnustamisen merkitystä, tai jos on syytä epäillä, ettei tunnustajaa voida vahvistaa lapsen isäksi tai toiseksi äidiksi, ei tunnustamista voida vastaanottaa äitiysneuvolassa.

Vanhemmuuden tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Vanhemmuuden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen tapahtuu lastenvalvojan luona. Tunnustamista koskevat asiakirjat toimitetaan äitiysneuvolasta digi- ja väestötietovirastoon, jossa vanhemmuus vahvistetaan, jollei vahvistamiselle ole laillisia esteitä.

Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, lapsen isä on mies, joka on antanut suostumuksensa hoitoon yhdessä äidin kanssa. Jos hoitoa on annettu äidille yksin, lapsen isä on mies, joka on suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessaan siittiöitä tai yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostuu isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen. Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, naisen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon, voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen ohella lapsen äiti.

Toimi näin

Voit tunnustaa vanhemmuuden äitiysneuvolassa raskauden puolivälin jälkeen. Varatkaa sopiva aika äitiysneuvolaan terveydenhoitajalta käyntinne yhteydessä. Ota vanhemmuuden selvittämiskäynnille mukaan virallinen henkilöllisyystodistus. Lisätietoja saat tarvittaessa neuvolanne terveydenhoitajalta.

Tarvittaessa käänny lastenvalvojan puoleen ottamalla yhteyttä puhelimitse lastenvalvojaan. Löydät yhteystiedot lastenvalvojalle lastenvalvojapalveluiden asiointikanavista.

Lastenvalvoja/Perheoikeudelliset palvelut, Siilinjärvi

Lastenvalvoja huolehtii avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisen sekä vahvistaa vanhempien sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta sekä elatusavusta. Adoptioon liittyviin asioihin lastenvalvoja antaa neuvontaa.

  • soittoaika ma - to klo 10.00 - 11.00 , lapsen sukunimen alkukirjain A-K puh. +358 447401606
  • soittoaika ma-to klo 10.00 - 11.00, lapsen sukunimen alkukirjan L-Ö puh. +358 447402600

Normaalit aukioloajat

  • Maanantaina - Torstaina 10:00 - 11:00

Kunnat:

Siilinjärvi

Perheoikeudellisten palvelujen (lastenvalvoja) puhelinasiointi, Kuopio

Perheoikeudellisten palvelujen asiakaspalvelupuhelinnumerosta saat opastusta lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten tekemisestä sekä isyyden ja äitiyden selvittämisestä.

Myös tiedustelut perheen sisäisestä adoptioneuvonnasta voit tehdä lastenvalvojien puhelinneuvonnasta.

Normaalit aukioloajat

ma-pe 9-13 Auki 24/7

Kunnat:

Kuopio

Lastenvalvoja, K - MAN, Kuopio

Lastenvalvoja määräytyy lapsen äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan.

Normaalit aukioloajat

Ajanvaraukset
  • Maanantaina - Perjantaina 09:00 - 10:00

Kunnat:

Kuopio

Lastenvalvoja, A-J, Kuopio

Lastenvalvoja määräytyy lapsen äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan.

Normaalit aukioloajat

Ajanvaraukset
  • Maanantaina - Perjantaina 09:00 - 10:00

Kunnat:

Kuopio

Lastenvalvoja, RUQ - Ö, Kuopio

Lastenvalvoja määräytyy lapsen äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan.

Normaalit aukioloajat

Ajanvaraukset
  • Maanantaina - Perjantaina 09:00 - 10:00

Kunnat:

Kuopio

Lastenvalvoja, MAO - RUP, Kuopio

Lastenvalvoja määräytyy lapsen äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan.

Normaalit aukioloajat

Ajanvaraukset
  • Maanantaina - Perjantaina 09:00 - 10:00

Kunnat:

Kuopio

Tuusniemen virastotalo

Virastotalolla voit asioida eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kuten lasten syntymään ja kasvuun, koulunkäyntiin, eron jälkeiseen vanhemmuuteen, toimeentuloon, työllistymiseen ja vanhusten ja vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvissä kysymyksissä.​​


Osoite


Keskitie 22, 71200 TUUSNIEMI


Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Tuusniemi