Vanhemmuuden selvittäminen

Vanhemmuuden selvittäminen

Isyyden vahvistaminen

Aviomies on automaattisesti lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella, on isyys vahvistettava erikseen. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde, lapsesta tulee isän perillinen ja hänelle voidaan antaa isän sukunimi. Vanhemmat voivat sopia yhteishuoltajuudesta ja lapsella on oikeus saada elatusta isältään sekä oikeus tavata isäänsä, jos vanhemmat asuvat erillään.

Isyyden tunnustaminen voidaan tehdä jo raskausaikana neuvolassa, jos isyys on selvä. Isyyden voi tunnustaa neuvolassa raskauden puolivälin jälkeen. Molempien vanhempien on oltava mukana käynnillä, jolla isyys tunnustetaan. Jos isyys on tunnustettu ennakollisesti, ei lastenvalvojan luona tarvitse käydä enää erikseen lapsen syntymän jälkeen. Isyyden tunnustamista koskevat asiakirjat toimitetaan neuvolasta Digi- ja väestötietovirastoon, joka vahvistaa isyyden lapsen syntymän jälkeen. Jos isyys on tunnustettu ennen lapsen syntymää, myös isästä tulee automaattisesti lapsen huoltaja.

Isyyden voi selvittää ja tunnustaa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen, jos isyys on epäselvä tai vanhemmat muutoin haluavat. Jos isyyttä ei ole tunnustettu ennakollisesti, lastenvalvoja kutsuu lapsen syntymän jälkeen äidin isyyden selvittämiseen. Asian käsittelyä nopeuttaa, jos äiti ja mahdollinen isä asioivat yhdessä lastenvalvojan luona. Kummankin vanhemman on otettava käynnille mukaan voimassa oleva henkilöllisyysasiakirja. Isyys voidaan varmistaa tarvittaessa oikeusgeneettisillä tutkimuksilla. Näyte tutkimusta varten otetaan lastenvalvojan vastaanotolla kummastakin vanhemmasta ja lapsesta posken sisäpinnasta.

Isyys voidaan selvittää myös tuomioistuimessa, jos mies ei halua tunnustaa isyyttään tai jos äiti ei halua selvittää asiaa.

Äitiyden vahvistaminen

Äitiys todetaan synnyttämisen perusteella. Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena, voidaan lapsen toiseksi äidiksi vahvistaa nainen, joka yhdessä synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon. Hedelmöityshoidosta tulee olla todistus. Edellytyksenä on myös, ettei lapselle voida todeta tai vahvistaa isää.

Äitiyden voi tunnustaa ennakollisesti neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojalla vastaavalla tavalla kuin isyydenkin. Toisen äitiyden vahvistaminen tuottaa lapselle mm. juridisen sukulaissuhteen vanhempaan, oikeuden elatukseen, perintöön ja toisen vanhemman sukunimen käyttöön.

Toimi näin

 • Isyyden tunnustaminen voidaan tehdä jo raskausaikana neuvolassa, jos isyys on selvä. Isyyden voi tunnustaa neuvolassa raskauden puolivälin jälkeen. Molempien vanhempien on oltava mukana käynnillä, jolla isyys tunnustetaan.
 • Isyyden voi selvittää ja tunnustaa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen, jos isyys on epäselvä tai vanhemmat muutoin haluavat. Jos isyyttä ei ole tunnustettu ennakollisesti, lastenvalvoja kutsuu lapsen syntymän jälkeen äidin isyyden selvittämiseen.
 • Isyys voidaan selvittää myös tuomioistuimessa, jos mies ei halua tunnustaa isyyttään tai jos äiti ei halua selvittää asiaa.
 • Äitiyden voi tunnustaa ennakollisesti neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojalla vastaavalla tavalla kuin isyydenkin.

Kenelle ja millä ehdoin

Jollei vanhemmuutta ole tunnustettu ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa tai lastenvalvojan luona, vanhemmuuden selvittää hyvinvointialueesi lastenvalvoja ja sen vahvistaa digi- ja väestötietovirasto.

Ennen kuin sinut voidaan vahvistaa lapsen isäksi tai toiseksi äidiksi, tulee sinun tunnustaa vanhemmuutesi. Vanhemmuuden vahvistaa digi- ja väestötietovirasto.

Äitiyden selvittäminen on tarkoitettu niille äideille, jotka ovat antaneet yhdessä suostumuksensa hedelmöityshoitoon 1.4.2019 jälkeen.

Lastenvalvoja, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluu Kuopio (pois lukien Juankoski, Kaavi, Karttula, Maaninka, Nilsiä, Tuusniemi).

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana. Huomaathan, että emme palvele tekstiviestitse.

 • Toimistosihteeri puh. 0447183851
 • Lastenvalvoja A-J (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. 017183270
 • Lastenvalvoja K-MAN(asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. 017183826
 • Lastenvalvoja MAO-RUP (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. 017183855
 • Lastenvalvoja RUQ-Ö (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. 017183820

Palveluajat

Lastenvalvojien puhelintunti
 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Kuopio

Lastenvalvoja, koillinen alue

Koilliseen alueeseen kuuluvat Juankoski, Kaavi, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Tuusniemi, Siilinjärvi.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana. Huomaathan, että emme palvele tekstiviestitse.

 • Lastenvalvoja, A-Man, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. 0447401606
 • Lastenvalvoja, Mao-Ö, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. 0447402600

Palveluajat

Lastenvalvojien puhelintunti
 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Tuusniemi, Kaavi, Lapinlahti, Siilinjärvi

Lastenvalvoja, pohjoinen alue

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä ja Rautavaara.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

 • Lastenvalvoja, A-Man, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. 0408304375
 • Lastenvalvoja, Mao-Ö, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. 0408304358
 • Toimistosihteeri puh. 0447183851

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Lastenvalvoja, eteläinen alue

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Leppävirta, Varkaus, Joroinen

Lastenvalvoja, läntinen alue

Läntiseen alueeseen kuuluvat Karttula, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse.

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio ja Tuusniemi.

Lapsiperhepalvelujen osoitteesta löydät sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut sijais- ja jälkihuollon, lastensuojelun avohuollon, perhepalvelujen ja perheoikeudellisten palvelujen osalta. Lisäksi sieltä löytyvät myös lasten ja nuorten puheterapiapalvelut.

Osoite

3. krs

Viestikatu 1-3, 70600 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Iisalmen sosiaalikeskus

Iisalmen sosiaalikeskus palvelee asiakkaista, jotka asuvat pohjoisen alueen kunnissa Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä.

Palvelemme myös Lapinlahdella, Maaningalla, Nilsiässä ja Siilinjärvellä asuvia työikäisiä asiakkaita.

Sosiaalikeskuksen palveluita ovat perhe-, aikuis- ja vammaissosiaalityö sekä perheoikeudelliset palvelut.

Osoite

Kampus Vire

Riistakatu 23, 74120 IISALMI

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 11:00

Kunnat:

Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Sosiaali- ja vammaispalvelut, Siilinjärvi

Sosiaali- ja vammaispalveluiden tulosyksikkö tuottaa keskitetysti toimeentulotuen, vammais- ja kehitysvammahuollon palvelut, sosiaalisen työllistämisen ja sosiaalityönpalvelut.

Osoite

Isoharjantie 6, Rak. S1, 2 krs, 71800 SIILINJÄRVI

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 15:45

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Siilinjärvi

Aalto Hyvinvointikeskus, Varkaus

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saatavilla sujuvasti yhdestä paikasta. Aalto on savuton ja esteetön hyvinvointikeskus. Tiloissa on pääopasteet pistekirjoituksella ja talossa on induktiosilmukoita.

Palvelut

1. kerros

 • Aulapalvelu ja itseilmoittautumispiste, asiakas- ja palveluohjaus, kuvantamisen palvelut (röntgen), laboratoriopalvelut, päivystys, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, Järviseudun työterveys, kappeli, kokoustilat ja omahoitopiste. Omahoitopisteellä on mahdollista käydä omatoimisesti mittaamassa verenpaine sekä saada tietoa ja neuvontaa sekä vertaistukea järjestöpäivinä keskiviikkoisin.
 • Kahvila-ravintola.

2. kerros

 • Perusterveydenhuollon vastaanotot, suunterveydenhuollon vastaanotot, erikoislääkäripoliklinikat, dialyysi, välinehuolto, toimenpidekeskus.

3. kerros

 • Akuuttiosasto, fysioterapia ja ryhmätilat.

4. kerros

 • Lapsiperheiden palvelut: neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, perheneuvonta, erikoislääkäripoliklinikat (lastentautien-, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka)
 • Sosiaalityön palvelut: aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Hallinto

Osoite

Savontie 55, 78300 VARKAUS

Palveluajat

Pääoven aukioloajat:
 • Maanantai - Perjantai 06:30 - 20:00
 • Lauantai 07:30 - 19:00
 • Sunnuntai 08:00 - 19:00
Akuuttiosaston vierailuaika
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00
Röntgen
 • Maanantai - Perjantai 07:30 - 15:30
Kahvila-ravintola on avoinna
 • Maanantai - Perjantai 07:00 - 14:30
Sosiaali- ja terveysalan yhdistys Omahoitopisteellä
 • Keskiviikko 09:00 - 14:00

Kunnat:

Varkaus

Sosiaalipalvelut, Suonenjoki

Suonenjoen sosiaalipalvelut palvelee perheoikeudellisissa palveluissa läntisen alueen kuntien Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto sekä Karttulan asukkaita.

Osoite

Suonenjoen kaupungin virastotalo

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo