Usein kysytyt kysymykset, Tutkimus ja opetus

Usein kysytyt kysymykset

Tässä tyypillisimpiä kysymyksiä ja vastauksia avuksi tutkijalle. Mikäli sinulle herää kysymyksiä hakemukseesi liittyen, voit olla yhteydessä tutkimuseettiseen toimikuntaan ennen hakemuksen jättämistä. Saat tarvittaessa henkilökohtaista neuvontaa erityisasiantuntijalta (kirsi.luoto(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 044 717 2102). Lisäksi voit pyytää esitarkastusta hakemuksellesi, mikäli toimitat asiakirjat ajoissa (min. 2-3 pvää ennen asiakirjojen palautuspäivää) katsottavaksi. Tämä varmistaa hakemuksesi tehokkaan käsittelyn toimikunnassa ja nopeuttaa tutkimuksesi aloitusta.

Alueelliset lääketieteelliset tutkimuseettiset toimikunnat antavat lausuntoja tutkimuslain (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta) mukaisista lääketieteellisistä tutkimuksista.

Lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä ja joka ei ole kliininen lääketutkimus. Mukaan luetaan hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus.

Koskemattomuuteen puuttuminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkittavaan kajotaan tutkimuksen takia (esim. hoito- tai kuntoutustoimenpide), otetaan näyte (verinäyte, kudosnäyte) tai kysytään henkilökohtaisia taikka arkaluonteisia terveydentilatietoja (esim. itsemurha-ajatukset, syöpään sairastuminen).

Tutkimuksia, joille ei tutkimuslain mukaan tarvita alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa, ovat esimerkiksi rekisteritutkimukset, joissa tietoja haetaan vain rekistereistä tai potilasasiakirjoista sekä haastattelu tai kyselytutkimukset, joilla ei puututa tutkittavan psyykkiseen koskemattomuuteen. Lisäksi myös laadunvarmistukseen ja -arviointiin sekä kehittämiseen liittyvät hankkeet eivät tarvitse tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa.

Alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta tarvitsee kaikki viimeisimmät asiakirjat, joiden mukaan tutkimus toteutetaan. Asiakirjoissa on oltava versionumero ja / tai päiväys, koska niitä tarvitaan esim. selvitettäessä, mille versiolle tutkimussuunnitelmasta tutkimuseettinen toimikunta on antanut myönteisen lausunnon.

Tutkimuseettiselle toimikunnalle tulee toimittaa allekirjoitettu lausuntohakemus ja tarvittavat liitteet. Lausuntoa tulee hakea uudelle lääketieteelliselle tutkimukselle, sen merkittävälle muutokselle sekä biopankkitutkimukselle, ellei sitä käsitellä biopankissa.

Lisäksi tutkimuseettiselle toimikunnalle on toimitettava ilmoitukset ei-merkittävistä muutoksista ja tiedonannot muista muutoksista sekä vuosiraporteista. Listaus asiakirjoista ja toimikunnan ohjeet tutkijoille löytyvät alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan nettisivuilta Toimitettavat asiakirjat.

Uudet lausuntohakemukset, muutokset, ilmoitukset, vuosiraportit sekä lisäselvitykset ja täydennykset lähetetään arvioitavaksi eTutkijan kautta. eTutkijaan kirjaudutaan omaKYS-verkkopalvelussa  varmennekortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Paperiversioita ei tarvitse lähettää erikseen.

Ohjeet tutkijoille löytyvät alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan nettisivuilta Toimitettavat asiakirjat.

Asiakirjat tulee toimittaa viimeistään määräpäivänä (asiakirjojen jättöpäivä) klo 12. Tämän jälkeen toimitetut hakemukset siirtyvät käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta arvioi tutkimuslain edellyttämät asiat. Lisäksi toimikunta on laatinut tarkentavan ohjeen asioista, joihin toimikunnan jäsenet kiinnittävät huomiota arvioidessaan hakemusta. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkittavien turvallisuuteen ja oikeuksien toteutumiseen, tutkimuksen tieteelliseen arvoon ja validiteettiin sekä lainmukaisuuteen. Ohje löytyy alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan nettisivuilta Toimitettavat asiakirjat.

Hakemukseen tulee liittää erillinen arvio tutkimuksen eettisyydestä. Tässä arviossa pohditaan mm. tutkimuksen hyötyjen ja riskien suhdetta tutkittavien näkökulmasta ja tutkimuksen tavoitteiden kannalta sekä sitä, tuleeko hoidon ja tutkimuksen välinen ero tutkittaville ymmärrettäväksi. Lisäksi arviossa tulee pohtia tutkittavien rekrytointia, suostumuksen antamista sekä tutkittavien informointia tutkimuksen alussa ja aikana. Tarkemmat ohjeet löytyvät alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan nettisivuilta Toimitettavat asiakirjat.

Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan nettisivuilla Toimitettavat asiakirjat on mallipohjat ja ohjeet tutkittavien tiedotteen ja suostumuksen laatimiseksi. Mallipohjia kannattaa käyttää huomioiden samalla kyseisen tutkimuksen ominaispiirteet.

Lääketieteellisen tutkimuksen voi aloittaa, kun tutkimus on saanut alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan myönteisen lausunnon, kaikki muut tutkimuksen tarvitsemat viranomaisluvat (esimerkiksi Fimean lupa kliinisissä laitetutkimuksissa) ja organisaation tutkimusluvan. Tutkimuseettinen toimikunta ei anna tutkimuslupaa, vaan tekee lausunnon tutkimuksen eettisyydestä luvanantajaa varten.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen alueellisella lääketieteellisellä tutkimuseettisellä toimikunnalla on internetsivut, joihin on koottu ohjeita ja malleja lausuntohakemuksen tekemistä varten. Lisäksi saat tarvittaessa henkilökohtaista neuvontaa erityisasiantuntija (kirsi.luoto(at)pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 2102). Neuvontaa kannattaa pyytää etukäteen ja saat esitarkastuksen asiakirjoillesi, mikäli toimitat ne ajoissa (min. 2-3 pvää ennen asiakirjojen palautuspäivää) katsottavaksi. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä toimikunnassa.