Tutkimus ja opetus, tukielinkirurgia

Tutkimus ja opetus


Tukielinkirurgiakeskus on vireä ja aktiivinen lääketieteen kandidaatti-  ja erikoislääkärikoulutusyksikkö. Lääkärien, erikoislääkärien ja sairaanhoitajien koulutuksesta vastaavat professorit ja kliiniset lääketieteen ja hoitotyön opettajat. Opetussairaalan henkeen kuuluu, että koko henkilökunta osallistuu opetukseen. 

KYSin ortopedian ja traumatologian erikoislääkärikoulutusta arvostetaan korkealle. Osoituksena siitä ovat valtakunnalliset arvioinnit ja se että, KYSiin hakeutuu koulutettavia lääketieteellisistä tiedekunnista ympäri Suomea. Ortopedikoulutus on tyypillistä mestari-kisälli-opetusta. Koulutuskierrossa on kerrallaan 7-8 erikoistuvaa lääkäriä.

Klinikan tutkimustoiminta on merkittävä osa KYSin ja Itä-Suomen yliopiston tuki- ja liikuntaelinsairauksien kansainvälisesti arvostettua toimintaa. Tuki- ja liikuntaelintutkimus kuuluu Itä-Suomen yliopiston strategisiin tutkimusaloihin. Luu- ja osteoporoositutkimuksella on Kuopiossa pitkät perinteet.  Vahvuuksia ovat poikkitieteellinen, verkostoitunut tutkimusyksikkö, laajat hyvin määritellyt tutkimusaineistot, rekisteritutkimusosaaminen  ja tutkimusmyönteiset potilaat, jotka ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen seurantaan.