Tutkimuksen rekisteröinti

Tutkimuksen rekisteröinti


KYSin tiedepalvelukeskus on apuna tutkimuksen rekisteröinnissä.

JULKI-rekisteri

Tieteellisistä tutkimuksista syntyvät tieteelliset artikkelit rekisteröidään Tiedepalvelukeskuksessa Itä-Suomen yhteistyöalueen yhteiseen JULKI-rekisteriin. Julkaisutiedot haetaan JULKI-rekisteriin tieteellisistä tietokannoista. Tiedepalvelukeskus toimittaa yhteenvedon julkaisutiedoista tarkastettavaksi. Julkaisutietojen oikeellisuustarkastus tehdään KYSin tieteellisessä kirjastossa.

JULKI-rekisteristä saatavia tietoja käytetään KYSin ja Itä-Suomen yhteistyöalueen tieteellisen tutkimustoiminnan seuraamiseksi ja päätöstenteon pohjaksi. Lisäksi tietoja käytetään osaltaan perusteena valtion tutkimusrahoituksen (VTR) jaossa yhteistyöalueille.

Julkinen tutkimusrekisteri (ClinicalTrials.gov)

Kliiniset tutkimukset on ennen tutkimuksen aloittamista rekisteröitävä julkiseen ja riippumattomaan kansainväliseen kliinisen tutkimuksen rekisteriin. ClinicalTrials.gov-rekisteri on yksi kliinisen tutkimuksen tutkimusrekistereistä, jotka ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors ) hyväksyy.

Järjestöön kuuluviin tieteellisiin lehtiin otetaan julkaistavaksi vain sellaisia tutkimuksia, jotka on rekisteröity johonkin julkiseen riippumattomaan tutkimusrekisteriin. ICMJE:n kriteerien mukaan rekisteröitäviksi interventiotutkimuksiksi katsotaan prospektiiviset (etenevät), kontrolloidut (eli vertailevat; käytössä on ainakin kaksi eri hoitoa, koe- ja vertailumenetelmä) lääkkeillä, laitteilla, kirurgisilla, käyttäytymis- ja muilla hoitomenetelmillä tehtävät hoitotutkimukset, joissa arvioidaan käytettyjen hoitomenetelmien vaikuttavuutta.

KYSillä on keskitetty järjestelmä tutkijalähtöisten kliinisten tutkimusten rekisteröintiin ClinicalTrials.gov-rekisterissä . Tutkija saa Tiedepalvelukeskuksesta tunnukset, joilla hän rekisteröityy ja täyttää järjestelmään oman tutkimuksensa tiedot. Tiedepalvelukeskus lähettää tiedot rekisteriin keskitetysti. Tiedepalvelukeskuksen henkilö myös tarkastaa muotoseikat ja huolehtii tutkimusten päivityksistä yhdessä tutkijan kanssa.