Tukielinkirurgiakeskus, tukielinkirurgia

Tukielinkirurgiakeskus


Tukielinkirurgiakeskuksessa toimivat ortopedian ja traumatologian erikoislääkärit ja käsikirurgian erikoislääkärit sekä näille aloille erikoistuvat lääkärit yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Tukielinkirurgiakeskus on toimenpidemäärältään suurin KYS:n operatiivisista yksiköistä ja se vastaa sekä äkillisten vammojen että erilaisten kulumasairauksien leikkaushoidosta. Tukielinkirurgiakeskus on jakautunut useaan alayksikköön, jotka vastaavat oman alueensa ortopedisesta hoidosta. Näiden alayksikköjen kuvaukset ovat alla.

Tukielinkirurgiakeskuksen päätoimipaikka on Kuopiossa KYS:ssa, jossa sijaitsevat poliklinikat, osasto ja leikkausyksikkö. Polikliinista toimintaa harjoitetaan myös Pohjois-Savon hyvinvointialueella Iisalmen ja Varkauden sairaaloissa.