Syöpä syöpätautien vuodeosasto websisältö

Syöpätautien vuodeosasto

Syöpätautien osastolla hoidetaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevia syöpäpotilaita. Hoidon tavoitteena on potilaan parantuminen, sairauden jarruttaminen tai syövän oireiden lievittäminen potilaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.

Syöpätautien vuodeosastolla annettavia lääkehoitoja ovat esimerkiksi pitkät, yli vuorokauden kestävät hoidot. Sädehoito voidaan toteuttaa vuodeosastolta käsin tarvittaessa potilaan voinnin sitä vaatiessa. Oireenmukainen hoito on  myös osa vuodeosaston toimintaa. Syöpäkivun hoito on tärkeä osaamisalueemme ja koulutamme mielellämme terveydenhuollon henkilökuntaa syöpäkivun hoitoon. Osa potilaista on osastolla tutkimuksissa ja hoidon suunnittelua varten.

Potilaat tulevat osastolle syöpätautien poliklinikan tai päivystyspoliklinikan kautta tai siirtyvät jatkohoitoon sairaalan muilta osastoilta. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on noin viisi vuorokautta.

Syöpätautien osasto toimii läheisessä yhteistyössä myös palliatiivisen poliklinikan ja perusterveydenhuollon kanssa.