Syöpähoidot, gynekologiset syövät, naistentautien palvelut

Syöpähoidot


Syövän yleisimmät hoitomuodot ovat leikkaushoito, sädehoito ja sytostaattihoito. Lisäksi nykyään käytetään myös täsmähoitoja, immunoloogisia hoitoja ja jonkin verran hormonihoitoja.

Suomessa on kansalliset ohjeet gynekologisten syöpien hoitoon. Tämä takaa sen, että koko maassa hoito on yhdenmukaista ja nykyaikaista. Ohjeet perustuvat viimeisimpään kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen ja niitä päivitetään noin kahden vuoden välein.

Syöpäleikkaukset

Ggynekologisten syöpien leikkaushoitoa on pyritty keskittämään yliopistosairaaloihin Suomessa 2000-luvun aikana. Hyvä leikkaustulos on koko hoidon onnistumisen ja potilaan ennusteen kannalta merkittävän tärkeä. Parempaan leikkaustulokseen päästään sairaaloissa, joissa on tarvittava erikoisosaaminen, eli kokemus vastaavista leikkauksista on riittävän suuri ja leikkaavina lääkäreinä ovat gynekologisiin syöpiin erikoistuneet gynekologit.

Myös Sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut kantaa, että syöpäkirurgia pitäisi keskittää yliopistosairaaloihin. Itä-Suomen alueella vaativat gynekologiset syöpäleikkaukset keskitetään KYSiin.

Lähete KYSiin

Lähete syöpäpotilaasta tulee KYSiin joko yhteistyöalueen muusta keskussairaalasta, aluesairaalasta tai Pohjois-Savon hyvinvointialueen avoterveydenhuollosta. Joskus syöpädiagnoosi on jo varmistunut lähetteen tekemisen aikana esimerkiksi koepalalla. Joskus vasta epäillään mahdollista syöpää.

Erikoislääkäri käsittelee lähetteen sen tultua ja tekee suunnitelman. Jos jo lähetteen pohjalta on oletettavissa, että leikkaushoitoa tarvitaan, suunnitellaan valmiiksi tarvittavat kuvantamiset, laboratorio- ja muut tarvittavat tutkimukset. Hoidonsuunnittelija (eli perehtynyt sairaanhoitaja) soittaa potilaalle ja kartoittaa yleissairaudet, lääkitykset ja muut tutkimuksiin vaikuttavat tekijät.

Pidemmän matkan takaa tuleville potilaille pyritään järjestämään kuvantamiset ja lääkärin vastaanotto samalle päivälle, tarvittaessa myös anestesialääkärin tapaaminen. Pyrimme vähentämään potilaan toistuvaa kulkemista Kuopioon.

Leikkausta edeltävä poliklinikan käynti

Kaikki leikkaukseen tulevat potilaat käyvät gynekologisiin syöpäleikkauksiin perehtyneen lääkärin vastaanotolla. Poliklinikkakäynnillä tehdään kliininen tutkimus ja ultraäänitutkimus.

Lopullinen hoitosuunnitelma tehdään näiden ja aiempien kuvantamisten, verikokeiden ym. pohjalta. Lääkäri ja hoitaja käyvät potilaan kanssa läpi syöpädiagnoosin tai sen epäilyn. Potilaalle kerrotaan suunnitellusta leikkauksesta ja mahdollisista jatkohoidoista.

Usein tämän käynnin aikana on jo tiedossa, milloin leikkaus tehdään. Poliklinikkakäynnille saa mielellään ottaa mukaan jonkun läheisen ihmisen. Toivomme, että tämän poliklinikkakäynnin jälkeen potilaalla on selkeä käsitys hoitosuunnitelmista ja hän on saanut vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiinsä.

Leikkauspäivä

Hyvällä etukäteissuunnittelulla voi suuri osa syöpäpotilaistakin tulla sairaalaan vasta leikkauspäivän aamulla. Olemme päässeet klinikallamme tilanteeseen, että 85 prosenttia leikkauspotilaista voi viettää leikkausta edeltävän yön omassa kodissaan. Tarkat ohjeet kotona valmistautumisesta ja sairaalaan tulosta saatte poliklinikalla käydessänne ja puhelimitse.

Leikkauspäivän aamulla potilas tulee leikkaussalien vieressä sijaitsevaan vastaanottoyksikköön, jossa hoitaja vastaanottaa potilaan. Pyrimme järjestämään niin, että leikkaava lääkäri tapaisi potilaan poliklinikalla, mutta aina se ei ole mahdollistaa. Siinä tapauksessa leikkaava lääkäri käy aamulla vastaanottoyksikössä potilasta tervehtimässä. Vastaanottoyksiköstä potilas saatetaan leikkaussaliin.

Leikkaussalissa potilaan hoitoon osallistuvat anestesialääkäri ja -hoitaja, muutama leikkaushoitaja ja yleensä kaksi leikkaavaa lääkäriä. Gynekologien lisäksi leikkaukseen osallistuu tarvittaessa myös suolikirurgi, urologi, verisuonikirurgi tai plastiikkakirurgi.