Navigeringsmeny

21.2.2023 Uutinen

Toiminnallisten häiriöiden hoitoketju - uusi hyvinvointialueen toimintamalli, potilaille parempi apu

Sosiaali- ja terveysalan (SOTE)-uudistuksen tuoman valtavan hallinnollisen ja organisaatiomuutoksen ohella tehdään myös jatkuvaa toimintojen kehittämistyötä, jossa pääpainopiste on potilaan parempi  auttaminen. Alueellisten hoitoketjujen kehittäminen tähtää hoidon laadun, sujuvuuden ja tasavertaisuuden parantamiseen Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Pohjois-Savon hoitoketjuissa huomioidaan vahvasti SOTE-ammattilaisten roolin ohella potilaan rooli ja ketjuihin tuodaan muun muassa tietoa ja omahoitomateriaaleihin pohjautuvia vinkkejä oireiden hallinnan tueksi. Tuorein hoitoketju julkaistiin joulukuussa 2022 toiminnallisten häiriöiden hoidosta.

Toiminnalliset oireet ovat tavanomaista voimakkaampia kehon fysiologisia vasteita kuormitustekijöille, ja ajoittain niitä esiintyy meillä kaikilla. Oireet voivat tuntua eri puolilla kehoa ja olla hyvin monenlaisia, kuten esimerkiksi väsymystä, kipuja, lihasjännitystä, palan tunnetta kurkussa, vatsaoireita, huimausta, kohtausoireita, puutumista tai aivosumua.

Toiminnallisiksi oireita nimitetään silloin, kun lääketieteellisissä tutkimuksissa ei löydy sairautta tai rakenteellista vikaa, joka selittäisi oireilun. Kun oireet pitkittyvät tai toistuvat ja aiheuttavat merkittävää elämänlaadun tai toimintakyvyn haittaa, puhutaan toiminnallisista häiriöistä. Nykykäsityksen mukaan toiminnallisissa häiriöissä on kyse keskushermoston säätelyn häiriöstä, jossa mieli, keho ja ympäristö ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tähän voidaan hoitotoimin vaikuttaa.

Pohjois-Savon Toiminnallisten häiriöiden hoitoketjukuvaukseen on koottu kattavasti tietoa toiminnallisten häiriöiden tunnistamisen ja hoidon tueksi. Lisäksi hoitoketjussa kuvataan SOTE-ammattilaisten välinen työnjako. Hoitoketjutyöskentelyn yhteydessä hahmoteltiin Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) uuden Toiminnallisten häiriöiden konsultaatiotyöryhmän toimintamalli, mukaanlukien konsultaatiotavat. Konsultaatiotyöryhmän kautta pystytään aiempaa paremmin tarjoamaan moniammatillista ja monialaista osaamista koko hyvinvointialueen avuksi, sekä perus- että erityistason palveluissa.


​​​​​​​Pohjois-Savon hyvinvointialueen Toiminnallisten häiriöiden hoitoketju lanseerattiin alueellisessa koulutuspäivässä Kuopion yliopistollisella sairaalalla (KYS) 15.12.2022. Kuvassa koulutuspäivän puhujajoukkoa, vasemmalta Kati Kauravaara Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) Toiminnallisten häiriöiden poliklinikalta, muut Pohjois-Savon hyvinvointialueen hoitoketjutyöryhmäläisiä: Annukka Ojala, Timo Miettinen, Anu Ryynänen ja Ritva Vitri.

Pohjois-Savon Toiminnallisten häiriöiden hoitoketju on julkaistu Terveysportin hoitoketjuihin. Polku julkaisuun löytyy myös Pohjois-Savon hoitoketjujen verkkosivuilta, mistä myös muut kuin sote-ammattilaiset pääsevät tutustumaan ketjukuvaukseen.