Navigeringsmeny

Navigeringsmeny

14.4.2023 Uutinen

Hyvinvointialue kilpailutti ikääntyneiden asumispalvelut

Pohjois-Savon hyvinvointialue on kilpailuttanut ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut. Suurimmassa osassa Pohjois-Savoa pystytään tarjoamaan uudelle asiakkaalle palveluasumispaikka asiakkaan toivomalta paikkakunnalta. Nykyisten asiakkaiden palveluasuminen jatkuu ennallaan.

Kilpailutuksessa jäätiin vaille tarjouksia Kaavin, Tervon ja Vieremän alueilla. Näillä alueilla toimii vain yksi palveluntuottaja, joka ei antanut tarjousta. Alueilla ei ole myöskään hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa.

Myöskään muilla alueilla osa aiemmista palveluntuottajista ei jättänyt tarjousta. Näillä paikkakunnilla on hyvinvointialueen omia tai kilpailutettujen sopimuskumppanien asumispaikkoja, joista voidaan tarjota paikkaa uusille asiakkaille.

Tilanteen vuoksi hyvinvointialueella ei ole huhtikuusta alkaen ollut kilpailutettua sopimuskumppania ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa Kaavilla, Tervossa ja Vieremällä. Näiden paikkakuntien uusillekin asiakkaille pystytään kuitenkin tarjoamaan palveluasumispaikkoja kilpailutukseen osallistuneiden kumppaneiden kohteista muilta paikkakunnilta. Palveluasumispaikkojen kokonaismäärä Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei vähene.

– Tilanteesta johtuen emme voi aina tarjota asumispaikkaa välttämättä asiakkaan toivomalta paikkakunnalta. Tämä on valitettavaa, pahoittelee ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja Mikko Korhonen. – Tavoitteemme on, että tilanne on väliaikainen ja saadaan ratkaistua mahdollisimman pian, mutta siihen tulee kulumaan vähintään kuukausia, Korhonen jatkaa.

Kilpailutuksella yhtenäinen sisältö ja hinnat asumispalveluille koko maakuntaan

Pohjois-Savon hyvinvointialue kilpailutti ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen aluehallituksen päätöksellä 6.2.2023 julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaisesti. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla palvelun tarve on ympärivuorokautista, ja jotka eivät pärjää kotihoidon tai tavallisen palveluasumisen turvin.

Kilpailutus tarvittiin, koska hyvinvointialueelle siirtyi vuodenvaihteessa kunnilta ja kuntayhtymiltä sisällöltään ja kustannuksiltaan hyvin erilaisia sopimuksia. Asumispalvelut, niiden sisältö ja toteuttamistavat yhtenäistettiin kilpailutuksessa hyvinvointialueen laajuisiksi.

Myös sote-järjestämislaki asetti hankinnalle ja uusille sopimuksille uudet vaatimukset, jotka tuli huomioida osana hankintaprosessia. Lisäksi palveluntuottajat olivat syksyn 2022 aikana irtisanoneet merkittävän osan sopimuksista liittyen kustannuskehitykseen, jonka katsoivat ylittävän sopimuksissa sovitun korotustason.

Hyvinvointialueen ikääntyneiden asumispalveluiden hankinnan hankinta-arvo on noin 75 miljoonaa euroa vuodessa. Neljän vuoden hankintakaudelle arvo on yhteensä noin 300 miljoonaa euroa.