Navigeringsmeny

Navigeringsmeny

15.5.2023 Uutinen

Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen talousennustetta vuodelle 2023

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.5.2023 vuoden 2023 talousennusteen toteumaraportin perusteella. Aluevaltuusto hyväksyi myös asiakasmaksujen hinnastomuutokset ja asiakasmaksujen huojennusohjeen.

Vuoden 2023 talousennuste

Talousennusteeseen sisältyy merkittävää epävarmuutta, sillä kyseessä on hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi ja historiatietoja on vain kolmelta kuukaudelta.

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 263 839 000 euroa. Toimintakulujen määriksi ennustetaan 1 395 000 000 euroa, jossa on ylitystä talousarvion nähden 41 000 000 euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 30 000 000 eurolla budjetoidun 654 761 000 euron.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1 182 881 351 euroa, joka sisältää 32 183 000 euroa kuntien talousarvioiden 2022 ja tilinpäätösennusteiden 2022 erotuksen perusteella maksettavaa kertakorvausta. Kertakorvauksen määrä saattaa muuttua, kun lopulliset kuntien tilinpäätöstiedot varmistuvat.

Ennustettu vuosikate on 42 322 000 euroa, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Muutokset vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin 

Aluevaltuusto on hyväksynyt 22.12.2022 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen. Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä on huomattu tarpeita tehdä asiakasmaksuihin kokousaineistossa listatut korjaukset.

Aluevaltuusto hyväksyi asiakasmaksujen hinnastomuutokset ja asiakasmaksujen huojennusohjeen aluehallituksen esittämällä lisäyksellä: Terveydenhuollon tasamaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä sillä perusteella, että maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Lisäksi selvitetään ikääntyneiden lyhytaikaisen hoidon maksujen yhtenäistämistä ja siihen liittyvää maksukattokertymää.

Vihreän valtuustoryhmä teki kokouksessa valtuustoaloitteen vauvaperheiden synnytysvalmennusten, ryhmäneuvolan ja fysioterapiapalveluiden järjestämisestä Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen tarkastuksen jälkeen.