Navigeringsmeny

29.3.2023 Uutinen

Aluehallitus päätti oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkojen perustamisesta ja ikääntyneiden asumispalvelujen hankinnasta

Pohjois-Savon alueen lasten oikomishoidon tilanne on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Aluehallitus päätti kokouksessaan 29.3.2023 perustaa kaksi uutta oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Aluehallitus hyväksyi ikääntyneiden asumispalvelujen asiakaskohtaisen suorahankinnan esityksen mukaan. Yksikkökohtainen hinnoittelu on painotettu keskihinta 184,83 euroa vuorokaudessa. Aluehallitus totesi, että noudatetaan hankinnan mukaista palvelukuvausta ja sopimusta seuraavin poikkeuksin:

  • Sopimuksen pohjalta ei voida sijoittaa uusia asiakkaita.
  • Sopimus on määräaikainen yhden vuoden ajan.
  • Mikäli yksiköt tulevat hankinnan avaamisen kautta hankintasopimuksen piiriin aiemmin, raukeaa sopimus.
  • Vuokra tarkastetaan kerran vuodessa

Aluehallitus päätti vahvistaa palvelukohtaiset ikääntyneiden asumisen palveluseteliarvot seuraavasti:

  1. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen seteli 173,80 €/vrk 1.4 2023 alkaen
  2. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen seteli lainsäädännön edellyttämän henkilöstömitoituksen 0,7 ollessa voimassa 184,70 €/vrk
  3. Tilapäisen asumisen seteli 205 €/vrk 1.4.2023 alkaen, seteliarvosta vähennetään palvelukohtainen asiakkaan omavastuuosuus.
  4. Tilapäisen asumisen seteli 215,9 €/vrk henkilöstömitoituksen 0,7 ollessa voimassa, seteliarvosta vähennetään palvelukohtainen asiakkaan omavastuuosuus.

Lisäksi aluehallitus päätti erityisasumispalveluiden kilpailutuksen käynnistämisestä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaisia päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja tuotettu omana toimintana ja ostopalveluna. Hyvinvointialueella on ympärivuorokautisen palveluasumisen, yhteisöllisen asumisen, tuetun asumisen ja tilapäisen asumisen kilpailutettuja sopimuksia. Lisäksi asumispalveluja on ostettu suorahankintasopimuksilla tai asiakaskohtaisilla viranhaltijapäätöksiin liittyvillä maksusitoumuksilla ilman kilpailutusta. Sopimukset ovat sisällöltään ja kustannustasoltaan hyvin erilaisia, joten hankinta on edellytys sisältöjen sekä toteuttamistapojen yhteneväiseksi järjestämiseksi.

Aluehallituksen hyväksyi kokouksessaan myös vuoden 2022 tilinpäätöksiä:

Koko kokousaineisto on luettavissa verkkosivuilla, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen.