Navigeringsmeny

6.2.2023 Uutinen

Aluehallitus päätti käynnistää ikääntyneiden asumispalvelujen kilpailutuksen

Aluehallitus kokoontui maanantaina 6.2.2023 Iisalmessa Terveyskeskuskampuksella Kampus Pulssissa.

Aluehallitus päätti kokouksessaan käynnistää ikääntyneiden asumispalvelujen hankinnan kilpailutuksen ja valtuutti Sansian tekemään hankintapäätöksen sekä tekemään hankintaan liittyvät sopimukset. Hankinnan arvo on noin 86 miljoonaa euroa vuodessa ja neljän vuoden hankintakautena 345 miljoonaa euroa. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on siirtynyt sisällöltään ja kustannustasoltaan hyvin erilaisia ikääntyneiden asumispalvelujen sopimuksia. Ikääntyneiden asumispalveluiden hankinta on tarpeen hyvinvointialueen asumispalveluiden sisältöjen sekä toteuttamistapojen yhtenäistämiseksi. 

Erityispalveluiden toimilinjajohtajan viransijaisuus ja uudet virat

Aluehallitus valitsi erityispalveluiden toimilinjajohtajan viransijaisuuteen ajalle 13.2−27.8.2023 hallintoylilääkäri, erikoislääkäri, dosentti Sami Remeksen. Palkka on erityispalveluiden toimilinjajohtajan kokonaispalkka 10 810 euroa.

Aluehallitus vahvisti hyvinvointialueen virkojen ja tehtävien kelpoisuusehdot. Lisäksi aluehallitus päätti uusien virkojen perustamisesta ja liitti hyvinvointialueen kelpoisuusluetteloon uusien virkojen kelpoisuusehdot. 

Aluehallituksen kokouksen esityslistan asiakohdat päätettiin esitysten mukaan.

Kokousaineisto