Tutkijalle, sisältösivu

Tiedepalvelukeskus

Tiedepalvelukeskuksessa tehtävämme on antaa neuvontaa, koulutusta ja käytännön tukea muun muassa tutkimusten lausunto- ja lupa-asioissa, tilastotieteessä, tutkimusrahoitushauissa sekä tutkimuseettisissä kysymyksissä Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkijoille sekä muille tieteellisen tutkimuksen parissa työskenteleville. Teemme myös yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa lääke-, laite- ja datatutkimuksessa, sekä toimimme alueellisessa yhteistyössä innovaatioiden edistämiseksi. Lisäksi Tiedepalvelukeskus hallinnoi ja koordinoi alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan, Itäisen yhteistyöalueen (YTA) tutkimustoimikunnan sekä KYS tutkimussäätiön toimintaa.  

Tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs, p. 044 717 4444

Tutkimuspäällikkö Emilia Kansanen, p. 044 717 4900
Tiedepalvelukeskuksen toiminnan suunnittu, seuranta ja kehittäminen. Tieteellisen tutkimusten hallinnointiin, lupa- ja lausuntoasioihin ja käytäntöihin liittyvä neuvonta ja koulutus. Tutkimusrahoitukseen liittyvä neuvonta, ohjaus, seuranta ja kehittäminen. EU LEAR, Suomen Akatemian yhteyshenkilö. Viestintä.

Erityisasiantuntija Kirsi Luoto, p. 044 717 2102
Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan toiminta, ohjaus, neuvonta, kouluttaminen, kehittäminen, tutkimusetiikan tukihenkilö, KYS tutkimussäätiön asiamies.

Biostatistikko Tuomas Selander, p. 044 717 9583
Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkijoiden auttaminen tilastotieteellisissä kysymyksissä.

Monitori, tutkimushoitaja Julkunen Meri, p. 044 461 0206

Asiantuntija Marika Makkonen, p. 044 717 4951
Tietolupapalvelut (tieteellinen tutkimus) 

Asiantuntija Kristiina Nerg, p. 044 717 4950
Alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan käytännön toiminnan koordinointi, hoito- ja terveyshallintotiede sekä muut terveystieteelliset tutkimukset, viestintä.

Tiedepalvelukoordinaattori Maire Anttonen, p. 044 717 4953
Aistielinsairaudet, kl. fysiologia, kl. neurofysiologia, kl. radiologia, kl. patologia ja sisätaudit.

Tiedepalvelukoordinaattori Anu Bruun, p. 044 717 2114
Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, syöpäkeskus, ihotaudit, keuhkosairaudet, neurokirurgia, PTH-yksikkö, biopankki.

Tiedepalvelukoordinaattori Irma Ihalainen, p. 044 711 3750
Tutkimuspalvelualueen hallinnolliset tehtävät, koulutus-EVO, VTR, alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, KYS tutkimussäätiön sihteeri.

Tiedepalvelukoordinaattori Mari Ollikainen, p. 044 717 2115
Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, lapset ja nuoret, neurologia, viestintä.

Tiedepalvelukoordinaattori Helena Pehkonen, p. 044 717 6040
VTR, Sydänkeskus, ensihoitokeskus, kuntoutus, naistentaudit ja synnytykset, päivystys, anestesia- ja leikkaustoiminta, tehohoito.

Tiedepalvelukoordinaattori Venäläinen Sinikka, p. 044 711 3355
Kirurgia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, psykiatria

Tiedepalvelusihteeri Niina Lappalainen, p. 044 717 4435
Tutkimuspalvelualueen hallinnolliset tehtävät, tutkijoiden henkilöstöhallinto.

Tutkimusrahoitushakuneuvonta

 • VTR, Akatemia- ja EU:n tutkimusrahoitushaut
 • yritysyhteistyö
 • ajankohtaiset säätiöhaut ja tiedotus
 • rahoitushakemuksissa tekninen avustaminen
 • EU-hakemukset (organisaatiokuvaukset ja tekninen tuki)

Viranomaislupien ja -lausuntojen hakemusneuvonta sekä käsittely

 • Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkimuslupien, tietolupien ja organisaatiositoumusten hankkimisessa avustaminen sekä hakemusten käsittely (ml lupien muutokset)
 • muiden lupien hankkimisessa neuvominen: Fimea, CTIS, FinData sekä muut kansalliset rekisterit
 • eTutkija -järjestelmän käytön neuvonta, ylläpito ja kehittäminen

Alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta

 • erityisasiantuntijan ja puheenjohtajan konsultaatio, neuvonta, lausuntohakemuksessa avustaminen, asiakirjojen tarkastus, päätöksistä tiedottaminen
 • tietosuojakysymyksissä avustaminen (tutkittavien informointi)

Sopimuspalvelut

 • tutkimussopimusten tarkastus sekä neuvottelut (tutkimuslakimies) 
  • toimeksiantotutkimukset 
  • akateemisen yhteistyötutkimuksen sopimukset 
  • palvelunosto ja -myyntisopimukset 
 • ISLAB-sopimukset  
 • sisäiset sopimukset 
  • apteekki 
  • kuvantamiset 
  • patologiasopimus 
  • arkistointi

Budjetoinnissa avustaminen tutkimusta suunniteltaessa

Tutkimusten aloituskokouksiin osallistuminen

Tutkimuksen rekisteröintipalvelu

 • julkisen tutkimusrekisterin clinicaltrials.gov käyttämisessä avustaminen (kliiniset tutkimukset)

Biostatistikon palvelut

 • suunnittelukokoukset, voimalaskelmat, tutkittavien satunnaistaminen

Koulutus

 • tutkijoiden ja tutkimushoitajien koulutuksen järjestäminen yhdessä muiden alueen koulutustoimijoiden kanssa

Tiedeviestintä 

 • terveyden tutkimukseen, koulutukseen ja rahoitukseen liittyvän ajankohtaisen tiedon jakaminen yhteistyössä viestintäyksikön ja muiden tahojen kanssa

Tutkimusten talous- ja henkilöstöhallinto 

 • budjetointi, kustannuspaikan perustaminen, laskutus, laskujen asiatarkastus, talouden ja tuloksien seuranta, maksatus ja raportointi (mm. Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamat tutkimushankkeet), omarahoitusosuuksien ja toimeksiantotutkimuksista jäävien varojen hallinnointi 
 • tutkijoiden työsuhdeasiat, työsopimukset, käyttäjätunnukset, kulkukortit, matkustus, jne. 

Biostatistikon palvelut

 • tilastomenetelmien opastus, laskelmissa avustaminen ja laskelmien tekeminen

eTutkija

 • tutkimusluvan muutokset
 • alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausuntohakemuksen muutokset

Sopimuspalvelut

 • sopimusten muutokset ja amendmentit

Tutkimuksen rekisteröintipalvelu

 • julkaisujen rekisteröinti Julki-rekisteriin

eTutkija

 • päättymisilmoituksen tekemisessä neuvominen (mikäli rahaa käytössä)

Biostatistikon palvelut

 • menetelmäkuvaukset julkaisuihin, tulosten tulkinnassa avustaminen

Tutkimuksen rekisteröinti

 • julkaisujen rekisteröinti Julki-rekisteriin

Tutkimusten taloushallinto

 • talouden ja tuloksien seuranta, maksatus ja raportointi (mm. Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamat tutkimushankkeet)

Arkistointi

 • avustaminen arkistoinnissa ja materiaalin siirrossa arkistoon

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs.
Postiosoite: Kuopion yliopistollinen sairaala, PL 1711, Puijonlaaksontie 2, 70211 Kuopio

Sähköpostit:
tiedepalvelukeskus(at)pshyvinvointialue.fi 

etunimi.sukunimi(at)pshyvinvointialue.fi