Perhepesä, Naiset ja synnytys

Tervetuloa Perhepesään


Perhepesä on osa naisten osaston synnyttäneiden vuodeosastoa. Perhepesässä mahdollistuu rauhalliset ensihetket perhehuoneessa tai kahden hengen huoneessa sekä yksilöllinen, perheen tarpeista lähtevä ohjaus.

Perhepesässä vanhemmat huolehtivat vastasyntyneestä omatoimisesti hoitohenkilökunnan tuella ympäri vuorokauden. Hoitohenkilökunta ohjaa, neuvoo ja auttaa tarvittaessa.

Perhepesään voi päästä hyvävointinen äiti ja vastasyntynyt, jotka täyttävät ennalta laaditut kriteerit. Kriteerit on laadittu yhteistyössä lastenlääkäreiden ja synnytyslääkäreiden kanssa. Toiveen Perhepesään pääsystä voi esittää jo neuvolassa. Terveydenhoitajalta saat materiaalia tutustuttavaksi jo raskausaikana ollaksesi hyvin valmistautunut lapsivuodeaikaan.

Synnytyssalissa on mahdollista synnyttää Synnytyspesässä, joka on rauhallinen paikka turvallisessa sairaalaympäristössä. Tilasta on pyritty luomaan kodinomainen. Synnytyspesässä on mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä. Lopullinen päätös Perhepesän sopivuudesta tehdään synnytyksen jälkeen.

Terveydenhoitajalta saat lisää tietoa, mutta on hyvä tutustua jo etukäteen luotettavaan informaatioon osoitteessa naistalo.fi .

Lisätietoja, Perhepesä, Naiset ja synnytys