Strategia ja suunnitelmat

Strategia ja suunnitelmat


Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia

Strategian missiona on Hyvinvoiva ja kukoistava Pohjois-Savo. 
Strategiassa on viisi painopistettä:

  • 1. Asukkaat
  • 2. Palvelut
  • 3. Työntekijät
  • 4. Toimintaympäristö
  • 5. Talous

Tutustu Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiaan.

Strategiatyö jatkuu vuoden 2023 aikana, jolloin määritellään strategisten tavoitteiden mittarit ja laaditaan strategian toimeenpanosuunnitelma. Strategiaa tarkennetaan palvelustrategialla ja pelastustoimen palvelutasopäätöksellä. Lisäksi laaditaan strategian toimeenpano-ohjelmat. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma tulee olemaan myös keskeinen osa strategian toimeenpanoa.