IPS - Sijoita ja valmenna

Työhönvalmennus (IPS)


 IPS-työhönvalmennus edistää mielenterveyskuntoutujien työelämään paluuta tai pääsyä sekä työssä pysymistä. Palvelussa lähtökohtana on asiakkaan oma kiinnostus ja motivaatio työhön. Etsimme yhdessä työtä, joka vastaa työnhakijan mielenkiinnon kohteita, voimavaroja ja osaamista. Tavoitteena on työllistyminen ansiotyöhön avoimille työmarkkinoille.

IPS-työhönvalmentaja on tukenasi, kun haluat työelämään, mutta tarvitset tukea löytääksesi sopivan työn löytämiseen. Työhönvalmentaja on prosessissa mukana työnhakijan yksilöllisen tarpeen mukaisen ajan. IPS-työhönvalmentaja tarjoaa tukea myös työantajalle sekä työyhteisölle. 

IPS-työhönvalmennukseen ohjaudutaan Siilinjärven aikuispsykiatrian poliklinikan kautta. Palvelu toteutetaan yhteistyössä työnhakijan, psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluiden, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tai kunnan työllisyyspalveluiden kanssa.  

IPS on

  • lyhenne sanoista Individual Placement and Support eli Sijoita ja valmenna
  • Yhdysvalloissa kehitetty toimintamalli, jolla tuetaan mielenterveyshäiriöiden kanssa elävien työllistymistä
  • tuetun työllistymisen työhönvalmennusta, joka kuuluu toipumisorientaation viitekehykseen
  • tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa toimintaa.

IPS-työhönvalmennus toteutetaan osana Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hanketta. Toiminnan seurannasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja toimintaa rahoittaa Euroopan unioni. 

Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta:

IPS-hanke, logot

Hankkeen koordinaatio

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi ja tukee alueellisia IPS-hankkeita ja tutkii toimintamallin käyttöönottoa ja tuloksellisuutta. Toiminta toteuttaa kansallista mielenterveysstrategiaa. 
 


 
 

Lisätiedot, IPS-hanke

Aihetunniste somessa

#IPS_MielekkäästiTöihin