Navigation Menu

19.1.2023 Uutinen

Omais- ja perhehoidon sekä tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelun palkkioiden maksatus hyvinvointialueella

Pohjois-Savon kuntien omais- ja perhehoidon sekä tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelujen sopimukset ovat siirtyneet Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Koska toimeksiantosopimukset ovat sisällöiltään, palkkioiltaan ja maksupäiviltään erilaisia, on Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhtenäistettävä sopimukset vuoden 2023 aikana. Hyvinvointialue tulee neuvottelemaan uudet sopimukset hoitajien kanssa

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi 7.12.2022 hyvinvointialueelle yhtenäiset omais- ja perhehoidon sekä lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan toimintaohjeet ja palkkiot. Lisäksi aluehallitus hyväksyi henkilökohtaisen avun sekä omais- ja perhehoidon keskuksen (HOP-keskus) käynnistymiseen liittyvät linjaukset.

Pohjois-Savon hyvinvointialue on ottanut HOP-keskuksen käyttöön Oima-palvelun perhe- ja omaishoidon sekä tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelun palkkioiden ja kulu- ja matkakorvauksien maksatukseen. Kunnat ovat toimittaneet tiedot 1.1.2023 voimassa olevista sopimuksista Monetralle, joka on siirtänyt tiedot Oima-palveluun. Parhaillaan käymme läpi sopimuksia ja tarkastamme tietoja Oima-palvelussa, ja aloitamme maksatuksen heti tämän jälkeen.

Maksuaikataulut

Pystymme maksamaan ensimmäiset tuet ja palkkiot Oima-järjestelmän käyttöönoton, tietojen siirron ja tarkastamisen jälkeen alla olevan aikataulun mukaisesti.

Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden ensimmäinen maksupäivä on 15.2.2023, jolloin maksetaan palkkiot ajalta 1.1.–31.1.2023.

Pitkäaikaisen perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausien ensimmäinen maksupäivä on tavoitteena aikaistaa viikolle 5 (31.1.–3.2.2023), jolloin maksetaan palkkiot ajalta 1.1.–31.1.2023.

Muut palkkiot (lyhytaikainen perhehoito, tukiperhe- ja tukihenkilöpalkkiot) maksetaan 15.2.2023.

Seuraava palkkioiden maksupäivä on 15.3.2023.

Pyydämme perhe- ja omaishoitajilta anteeksi. Olemme tunnistaneet kokonaisuuden haltuunoton haasteellisuuden, kuten myös viivästyneistä tai väärin maksetuista palkkioista syntyvän haitan. Pyydämme olemaan yhteydessä HOP-keskukseen, mikäli maksupäivämuutokset aiheuttavat taloudellisia ongelmia. Työskentelemme sen eteen, että tilanteessa päästään eteenpäin mahdollisimman vähäisin haitoin ja että hoitajat voivat luottaa hyvinvointialueen toimintaan. HOP-keskuksen ja Oima-järjestelmän avulla hoitajien tuki vahvistuu entisestään, kunhan vain saamme toimeenpantua muutokset tavoitteiden mukaisesti.

Mikä on HOP-keskus ja Oima-palvelu?

Uuden omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkanmaksun keskuksen (HOP-keskus) käyttöönotto etenee hyvinvointialueen aloitettua toimintansa. Keskuksen käyttöönotolla tavoitellaan omais- ja perhehoitajien palvelujen kehittämistä ja parantamista.

HOP-keskus tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisen avun sekä omais- ja perhehoidon palveluista asiakkaille ja työntekijöille. Sen tehtäviin kuuluu henkilökohtaisen avun ja omais- ja perhehoidon palvelujen koordinointiin ja kehittämiseen osallistuminen. HOP-keskus vastaa omais- ja perhehoidon palkkioiden ja vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkojen maksatuksesta. HOP-keskuksessa työskentelee toimistosihteerejä ja palveluohjaajia.

HOP-keskukseen on otettu käyttöön Oima-sijaismaksajajärjestelmä. Järjestelmän avulla hoidetaan muun muassa avustajien työeläkevakuuttamiseen liittyvä sähköinen asiointi ja muut sijaismaksajan työnantajavelvoitteet, kuten palkanlaskenta ja -maksu sekä muut lakisääteiset vakuutus- ja viranomaisilmoitukset.  

Oima-palvelussa hoitajat kirjaavat itse toteutuneet hoitopäivät ja kilometrit järjestelmään maksutapahtumaa varten. Hoitajat kirjaavat myös pidetyt vapaat ja keskeytykset. Oima-palvelussa hoitaja voi seurata muun muassa voimassa olevia toimeksiantosopimuksia, vapaiden määrää ja toteutuneita palkkiolaskelmia.

HOP-keskuksen asiakastuki opastaa henkilökohtaisen avun, perhe- ja omaishoidon palkkioiden ja kulukorvauksien maksatukseen liittyvissä asioissa

puhelimitse 017 186 366 maanantaista perjantaihin kello 9−11 ja kello 14−15
sähköpostitse hopkeskus@pshyvinvointialue.fi 

Oima-palvelun käyttökoulutukset

Järjestämme Oima-palvelun käyttökoulutuksia eri asiakasryhmille.

  • Lastensuojelun perhehoitajien käyttökoulutus järjestetään tiistaina 31.1.2023 kello 16.00 etäkoulutuksena. Osallistumislinkki on lähetetty hoitajille sähköpostitse.
  • Omaishoitajien ja henkilökohtaisen avun työnantajien ja avustajien koulutus järjestetään helmi- maaliskuussa 2023 etäkoulutuksena. Tiedotamme koulutuksesta asiakkaita sähköpostitse ja pshyvinvointialue.fi-verkkosivuilla.