Navigation Menu

Navigation Menu

27.3.2023 Uutinen

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön muutokset

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2023 hallintosäännön muutokset. Muutokset vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sekä huojennusohjeen aluevaltuusto palautti valmisteluun.

Hallintosääntöön on tehty sen hyväksymisen (22.12.2022) jälkeen muutoksia. Suurin osa muutoksista on pieniä ja koskee voimassa olevien hallintosääntökirjausten tarkennuksia. Keskeisin muutos liittyy hyvinvointialueen viranhaltijaorganisaation rakenteeseen, jossa toimintayksikön alle perustettiin hallintosäännön muutoksella uusi organisaatiotaso: yksikkö. 

Viranhaltijaorganisaatio rakentuu muutoksen jälkeen seuraavasti:

  • toimiala
  • palvelualue
  • palveluyksikkö
  • toimintayksikkö
  • yksikkö

Uuden organisaatiotason myötä hyvinvointialueelle siirtynyt henkilöstö saadaan sijoiteltua tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksen johdosta hallintosäännön kohtia on muutettu vastaamaan uutta viranhaltijarakennetta.