Navigation Menu

25.1.2023 Uutinen

Aluehallitus päätti yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä

Aluehallitus päätti kokouksessaan 25.1.2023 käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueella lakisääteisen yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen on käsitelty yhteistoiminnallisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa yhteistoimintaelimen kokouksessa 18.1.2023. 

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään työtehtäviin ja hyvinvointialueen organisointiin ja palveluihin liittyviä muutoksia eikä suunnitteilla ole tässä vaiheessa henkilöstövähennyksiä.

Pohjois-Savon hyvinvointialue on aloittanut uutena työnantajana 1.1.2023 alkaen noin 12 200 työntekijälle. Suurin osa henkilöstöstä on siirtynyt liikkeenluovutuksella pääosin entisissä työtehtävissään ja -yksiköissään luovuttavien organisaatioiden rakenteiden mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyjen tavoitteena on rakentaa organisaatio, joka rakentuu hyvinvointialueen toimialojen mukaisesti sekä järjestää palveluja uudella tavalla. 

Hyvinvointialueen palveluverkko perustuu alkuvaiheessa kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyneisiin rakenteisiin. Valmistelun aikana on tunnistettu muutostarpeita, jotka edellyttävät palvelutarpeen ennakointia ja työtehtävien yhteensovittamista. Tavoitteena on asiakkaan palvelupolkujen yhtenäistäminen ja sujuvoittaminen sekä työvoiman riittävyyden turvaaminen. Tavoitteena on saavuttaa kestävä ja tasapainoinen toiminta ja talous, jotka turvaavat palvelu- ja uudistumiskyvyn. 

Lisätietoja:   
Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 050 373 3540  
Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen, mari.antikainen@pshyvinvointialue.fi. p. 044 718 6401