Navigation Menu

Navigation Menu

12.4.2023 Uutinen

Aluehallitus käynnisti perhe- ja vammaispalveluiden kilpailutusten valmisteluja

Aluehallitus päätti käynnistää perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan esitysten mukaisesti vammaisten asumispalveluiden sekä perheiden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ja lastensuojelun avohuollon palveluiden kilpailutusten valmistelut. Valmistellut hankinta-asiakirjat tuodaan päätettäväksi aluehallitukselle. 

Kilpailutettavat palvelut ovat:

 • vammaispalveluiden asumispalvelut:
  • ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • yhteisöllinen asuminen
  • tuettu asuminen
 • perheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja lastensuojelun avohuollon palvelut:
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • erityisen tuen perhetyö
  • tehostettu perhetyö
  • ammatillinen tukihenkilö alle 18-vuotiaat
  • ammatillinen tukihenkilö 18−24-vuotiaat
  • laitosperhekuntoutus
  • lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta

Lisäksi aluehallitus hyväksyi toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen saadun valtionavustuksen käytön strategisten ohjelmien toimeenpanoon. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on myönnetty valtionavustusta 17 981 887 € vuosille 2023−2025. Valtionavustusta käytetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategisten ohjelmien ml. tuottavuus ja taloudellisuus -ohjelman toimeenpanoon. Strategiset ohjelmat budjetteineen tuodaan erikseen aluehallituksen päätettäväksi vuoden 2023 aikana. 

Kokouksen asiakohdat päätettiin esitysten mukaan.

Kokousaineisto on luettavissa verkkosivuilla, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen.