Navigation Menu

13.3.2023 Uutinen

Aluehallitus hyväksyi Pohjois-Savon hyvinvointialueen korkoriskipolitiikan

Aluehallitus kävi kokouksessaan maanantaina 13.3.2023 keskustelua Pohjois-Savon hyvinvointialueen lainakantaan liittyvistä korkoriskeistä ja hyväksyi hyvinvointialueen korkoriskipolitiikan

Pohjois-Savon hyvinvointialueen merkittävä investointiohjelma edellyttää hyvinvointialueelta lainanottoa. Hyvinvointialueella oli 1.2.2023 korollisia lainoja 419,5 M€, jonka lisäksi Vaalijalan kuntayhtymältä siirtyy noin 8 M€ lainoja.

Korkosuojauspolitiikan mukaisesti korkosuojaustilannetta seurataan säännöllisesti lainasalkkuanalyysien ja niihin liittyvien herkkyysanalyysien avulla. Aluehallitukselle raportoidaan korkosuojauspolitiikan toteutumisesta vähintään kerran vuodessa. Aluehallitus päättää korkoriskipolitiikan muutoksista.

Muita päätöksiä

Aluehallitus kävi myös keskustelua laskutuksen ja laskujen maksamisen tilanteesta. Siirtymävaiheessa on ollut laskutukseen liittyviä teknisiä haasteita, joita ratkokaan koko ajan. Lisäksi aluehallitus sai katsauksen keskitettyihin rekrytointi- ja sijaispalveluihin.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hankintaohjeen aluehallitus palautti uudelleenvalmisteluun. 
Muut asiakohdat päätettiin esitysten mukaan.

Kokousaineisto