Murupolku

Rahoitus

Rahoitus


Hyvinvointialueiden rahoitus määräytyy hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain mukaan, ja rahoituksen tasosta päätetään lopullisesti valtion budjettikäsittelyn yhteydessä joulukuussa.

Pääasiallisesti rahoitus muodostuu THL:n laatimien tarvekertoimien perusteella, minkä lisäksi rahoitukseen vaikuttaa asukasluku, olosuhdetekijät, kuten kaksikielisyys ja asukastiheys sekä HYTE -rahoitus. Ainakin hyvinvointialueiden alkuvaiheessa rahoitus on riittämätön kattamaan kaikki hyvinvointialueiden kustannukset.  

Pohjois-Savon hyvinvointialueen rahoituksen suunnitteluun ja hoitamiseen sisältyvät:

  • Pitkäaikaisten lainojen otto hyvinvointialueen investointeihin ja siihen liittyvät lainanottovaltuusneuvottelut
  • Lainasalkun hoito
  • Maksuvalmiussuunnittelu
  • Maksuvalmiuden turvaaminen tarvittaessa lyhytaikaisella lainanotolla ja limiiteillä
  • Maksuaika- ja luottokorttien hallinnointi
  • Varallisuuden hoito riskittömillä määräaikaistalletuksilla sekä
  • Yhteistyö rahoituslaitoksiin

Katso myös

Sosiaalirahoitus 

Sosiaalirahoitustiimissä hoidetaan keskitetysti Pohjois-Savon hyvinvointialueen perhepalveluiden ja työikäisten palvelutehtävien yhteydessä rahaliikennettä, sisältäen muun muassa välitystilien ja sosiaalisen luototuksen varojen käsittelyä sekä kuntouttavan työtoiminnan ja kotoutumislain mukaisten korvausten hakemista.

Tiimissä valmistellaan sosiaalityön tukena lastensuojelun perinnän päätöksiä ja hoidetaan perintään liittyvät toiminnot. Tiimissä tehdään myös täydentävän toimeentulotuen päätöksiä ja laitetaan etuudet maksuun asiakkaille. Sosiaalirahoitustiimi vastaa asiakaspalvelusta omien palveluiden osalta.

Lisätietoja taloudellisesta tukemisesta