Hallinto ja päätöksenteko Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta


Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta siirtyi osaksi hyvinvointialueen toimintoja, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen vastuut siirtyivät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Voimaanpanolain 616/2021 41 § määrää siirrettävän kuntayhtymän tilinpäätöksen käsittelystä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Kuntayhtymien tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen vuodelta 2022 sovelletaan muutoin mitä kuntalaissa säädetään.
 
Hallituksen esityksen 241/2020 (Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi) mukaan hyvinvointialueille siirrettävien kuntayhtymien kaikki toimielimet tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta lakkasivat kuntayhtymän siirtyessä hyvinvointialueelle. Siirtyvän kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tulee kuitenkin osallistua vielä asianomaisen kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen.
 
Tarkastuslautakunta arvioi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja valmistelee sairaanhoitopiirin viimeiseen toimintavuoteen liittyvät, aluevaltuuston päätettäväksi tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Lautakunta tekee aluevaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille. Esityksen aluevaltuustolle tekee  muodollisesti hyvinvointialueen oma tarkastuslautakunta, mutta esitys perustuu sisällöllisesti siirretyn kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteluun.
 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta 2022–2025


Esa Tuovinen (KOK)
puheenjohtaja
varajäsen Janne Peltola

Mika Heikkinen (PS)
varapuheenjohtaja
varajäsen Heli Eskelinen

Henna-Riikka Pitkänen (SDP)
varajäsen Pia Hämäläinen
                      
Heikki Haatainen (KESK)
Varajäsen Erkki Pääkkönen

Hilkka Tiilikainen (KESK)
varajäsen Tiina Nousiainen

Tietoa meistä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta