PET Radiofarmasia

Radiofarmasia


Syklotroni- ja radiofarmasian laboratorio kehittää ja valmistaa radiolääkkeitä lääketieteelliseen ja tutkimukselliseen käyttöön Kuopion yliopistollisen sairaalan Sädesairaalassa (rakennus 7, R-ovi, 2. kerros). Valmistettavia radiolääkkeitä käytetään diagnostisiin palveluihin, tutkimukseen ja PET-kuvantamiseen. Tavallisimmat diagnostiset tutkimukset liittyvät esimerkiksi syövän levinneisyysarvioihin.

Tuotantolaboratorion puhdastila.
Tuotantolaboratorion puhdastila, jossa radiolääketuotanto tapahtuu turvallisesti lyijysuojatuissa kuumakaapeissa.

Kuvantamiskeskuksen alaisuudessa toimivan yksikön tilat valmistuivat 2016 ja ensimmäiset kliiniset tuotannot tehtiin vuoden 2016 kesällä. Tällä hetkellä yksikössä tuotetaan lyhytaikaisia positroni säteileviä 15O, 11C, 18F ja 68Ga leimattuja radiolääkkeitä. Lisäksi valmistetaan mm. 177Lu leimattuja syövän hoitoon käytettäviä radiolääkkeitä.

Radioaktiivisten isotooppien valmistus tapahtuu omalla GE PETtrace hiukkaskiihdyttimellä tai generaattoripohjaisesti. Lääkeainetuotanto (lääkeaineen esiasteen leimaaminen tuotetulla radioaktiivisella isotoopilla, lääkkeen puhdistus, formulointi sekä annostelu) tapahtuu puhdastilassa noudattaen GMP-ohjeistusta ja lääkelakia.

Tuotanto- ja laadunvarmistustilat ovat varustettu moderneilla tuotanto- ja analyysilaitteistoilla. Laboratoriossa on lisäksi tuotekehitykseen räätälöity kehityslinjasto uusien merkkiaineiden käyttöönottoa, tuotantoprosessien sekä laitteiden kehittämistä varten.

Lyhytaikaiset isotoopit tuotetaan hiukkaskiihdyttimellä erilaisissa kohtioissa riippuen halutusta isotoopista.

Syklotroni- ja radiofarmasian laboratorio on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Itä-Suomen Yliopiston ja alueen yritysten yhteistyönä. Laboratoriossa valmistetaan radiolääkkeitä sairaala-apteekin valvonnassa niin perusterveydenhuoltoon, kliiniseen tutkimukseen, kuin palvelututkimuksena tehtävään kokeelliseen kuvantamiseen.

Radiolääke annostellaan haluttuihin annoksiin annostelurobotin avulla.