Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö on luonteeltaan suunnitelmallista, muutokseen tähtäävää ja tavoitteellista työskentelyä. Yleisenä tavoitteena on poistaa lapsen kasvua ja kehitystä uhkaavia ja vaarantavia olosuhteita sekä tekijöitä vahvistamalla perheen vuorovaikutussuhteiden toimivuutta ja vanhemmuutta. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona yhteistyössä perheenjäsenten kanssa. Tapaamiset ovat etukäteen suunniteltuja ja perheen kanssa yhdessä sovittuja. Työskentely on luottamuksellista ja sen kesto määräytyy perheen tarpeiden mukaan.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä myöntää sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä sellaisille perheille, joissa esiintyy tarvetta tukea ja turvata lapsen terveyttä ja kehitystä sekä tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perhetyön tarkoituksena on tukea perheen itsenäisen selviytymisen edellytyksiä erilaisissa elämäntilanteissa ja myös ennaltaehkäistä tuen tarpeiden ja ongelmatilanteiden suurenemista. Työskentelyn lähtökohtana on lapsen suojelu ja perheen tuen tarvetta aiheuttaviin tekijöihin vaikuttaminen. Työskentelyssä erityistä huomioita kiinnitetään lapsen tarpeisiin, etuun ja oikeuksiin sekä niiden näkyväksi tekemiseen.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä myöntää lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä sellaisille perheille, joissa on lapsen hyvinvoinnin kannalta vakavia riskejä ja tarve turvata lapsen etua. Palvelua annetaan tilanteisiin, joissa esiintyy tarvetta suojella lasta hänen terveyttään tai kehitystään vaarantavilta tekijöiltä sekä tukea lapsen myönteistä kehitystä ja lapsen vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tehostetun perhetyön tarkoituksena on vahvistaa ja korjata perheen itsenäisen selviytymisen edellytyksiä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Työskentelyn lähtökohtana on lapsen suojelun ja perheen tuen tarvetta aiheuttaviin tekijöihin vaikuttaminen.

Tehostetulla perhetyöllä pyritään myös ehkäisemään raskaampien palveluiden tarvetta, kuten esimerkiksi lapsen kodin ulkopuolelle sijoittaminen tai laitosperhekuntoutus. Tehostettua perhetyötä voidaan myöntää myös niissä tilanteissa, joissa on tarve tukea kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja tämän perhettä lapsen kotiutumisen yhteydessä.

Toimi näin

Voit hakeutua sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin ottamalla yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Perheiden neuvonta ja ohjaus Varkaus

Puhelinnumeroon voit jättää yhteydenottopyynnön, soitamme takaisin arkisin vuorokauden kuluessa.


Kunnat:

Varkaus

Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluiden palvelunumero, Kuopio

Lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden asiakaspalvelun ohjaus ja neuvonta.

Ota yhteyttä puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

Maanantaista torstaihin kello 11-13 (ei arkipyhinä) Auki 24/7

Kunnat:

Kuopio

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaus, Siilinjärvi

Ota yhteyttä Lapsiperheiden palveluohjauksen puhelinpalveluun, kun haluat keskustella esimerkiksi perheesi arkeen tai vanhemmuuteen liittyvistä asioista tai tarvitset ohjausta ja neuvontaa lapsiperheiden palveluja ja tukea koskevissa asioissa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Ohjausta ja neuvontaa annetaan myös viranomaisille. Palveluohjauksen puhelinnumerossa palvellaan arkipäivisin; mikäli puheluun ei heti pystytä vastaamaan, voi numeroon jättää soittopyynnön, jolloin palveluohjaaja palaa asiaan viimeistään 1-3 arkipäivän kuluessa.


Kunnat:

Siilinjärvi

Pielaveden lasten ja perheiden puhelinpalvelu

Pielaveden kunnan lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Perjantaina 09:00 - 11:00, 12:00 - 15:30

Kunnat:

Pielavesi

Lapsiperheiden palveluohjauksen puhelinasiointi, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä

Ota yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaajaan tarpeen ilmetessä.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Perjantaina 12:00 - 14:00

Kunnat:

Iisalmi Vieremä Sonkajärvi Kiuruvesi

Aalto Hyvinvointikeskus Varkaus

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nyt saatavilla sujuvasti yhdestä paikasta. AALTO on savuton ja esteetön hyvinvointikeskus. Tiloissa on pääopasteet pistekirjoituksella ja talossa on induktiosilmukoita.

Koronanäytteet otetaan päivystyksen vieressä olevassa kontissa.

MUISTATHAN ASIOIDESSASI:

• Käytä maskia

• Muista käsi- ja yskimishygienia

• Turvavälien varmistamiseksi saavu vastaanotolle juuri ennen omaa aikaasi

Aalto hyvinvointikeskuksessa asiakkaita palvellaan neljässä kerroksessa.

PALVELUT:

1. KERROS

• Aulapalvelu ja itseilmoittautumispiste, asiakas- ja palveluohjaus, omahoitopiste, kuvantamisen palvelut (röntgen), laboratoriopalvelut, päivystys, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, Järviseudun työterveys, kappeli ja kokoustilat

Kahvila-ravintola

2. KERROS

• Perusterveydenhuollon vastaanotot, suunterveydenhuollon vastaanotot, erikoislääkäripoliklinikat, dialyysi, välinehuolto, toimenpidekeskus

3. KERROS

• Akuuttiosasto, vierailuaika kello 11–19, fysioterapia ja ryhmätilat

4. KERROS

• Lapsiperheiden palvelut: neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, perheneuvonta, erikoislääkäripoliklinikat (lastentautien-, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka)

• Sosiaalityön palvelut: aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut

• Psykiatrian osasto

• Hallinto


Osoite


Savontie 55, 78300 VARKAUS


Normaalit aukioloajat

Pääoven aukioloajat:
 • Maanantaina - Perjantaina 06:30 - 20:00
 • Lauantaina 07:30 - 19:00
 • Sunnuntaina 08:00 - 19:00
Akuuttiosaston vierailuaika
 • Maanantaina - Sunnuntaina 11:00 - 19:00
Kahvila-ravintola on avoinna
 • Maanantaina - Perjantaina 07:00 - 18:00
 • Lauantaina 09:00 - 15:00
 • Sunnuntaina 09:00 - 15:00
Kahvila-ravintolassa on lounastarjoilu
 • Maanantaina - Perjantaina 10:30 - 13:00
 • Lauantaina 11:00 - 13:00
 • Sunnuntaina 11:00 - 13:00

Muut yhteystiedot

Lisätiedot

Perheiden palvelut, 4. kerros.


Kunnat:

Varkaus

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto, Kuopio

Lapsiperhepalvelujen osoitteesta löydät sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut sijais- ja jälkihuollon, lastensuojelun avohuollon, perhepalvelujen ja perheoikeudellisten palvelujen osalta. Lisäksi sieltä löytyvät myös lasten ja nuorten puheterapiapalvelut.


Osoite


3. krs

Viestikatu 1-3, 70600 KUOPIO


Muut yhteystiedot


Kunnat:

Kuopio

Lapsiperheiden sosiaalipalvelun ja lastensuojelun toimisto, Siilinjärvi

Palvelupiste palvelee lapsiperheiden sosiaalipalvelun ja lastensuojelun asiakkaita Siilinjärvellä.


Osoite


Isoharjantie 6 Rak. S1, 4.kerros, 71870 HARJAMÄKI


Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Perjantaina 09:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Muut yhteystiedot


Kunnat:

Siilinjärvi

Pielaveden sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimistossa palveluita tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille erilaisiin elämäntilanteisiin.

Sosiaalitoimistossa työskentelevät lapsi- ja perhepalveluiden, lastensuojelun, perheoikeudellisten palvelujen sekä aikuissosiaalityön työntekijöitä.


Osoite


Sosiaalitoimisto sijaitsee Pielaveden terveysaseman takana.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI


Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Perjantaina 09:00 - 11:00, 12:00 - 15:30

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Pielavesi

Chat-viestipalvelu

Kiireettömissä asioissa voit jättää viestin, yhteydenottopyynnön. Otamme sinuun yhteyttä 1-3 arkipäivän kuluessa.

Lisätiedot

Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella kiireettömissä asioissa voit jättää viestin, yhteydenottopyynnön. Kiireellisissä asioissa ota yhteys puhelimitse.

Hakemus omaishoidon tuesta alle 18-vuotiaalle, Koillinen alue

Lapinlahden ja Siilinjärven kuntien sekä Nilsiän ja Maaningan asukkaat voivat hakea omaishoidon tukea alle 18-vuotiaalle sähköisesti.

Lapsiperheiden palveluiden hakemus (kotipalvelu ja perhetyö), Koillinen alue

Tällä sähköisellä hakemuksella Lapinlahden ja Siilinjärven kuntien sekä Maaningan ja Nilsiän asukkaat voivat hakea lapsiperheiden kotipalvelua

tai varhaisen tuen perhetyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve ja kesto arvioidaan tapauskohtaisesti.

Varhaisen tuen perhetyö on koko perheen kanssa tehtävää, arjen haasteiden yhdessä ratkaisemista, vuorovaikutuksellista keskustelua ja arjen hallintaa tukevaa työtä sekä ohjausta ja neuvontaa. Työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona.

Tuen saaminen edellyttää pääsääntöisesti vähintään yhtä alle kouluikäistä lasta asumassa samassa osoitteessa hakijan kanssa. (Sosiaalihuoltolaki 18§)