Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö on luonteeltaan suunnitelmallista, muutokseen tähtäävää ja tavoitteellista työskentelyä. Yleisenä tavoitteena on poistaa lapsen kasvua ja kehitystä uhkaavia ja vaarantavia olosuhteita sekä tekijöitä vahvistamalla perheen vuorovaikutussuhteiden toimivuutta ja vanhemmuutta. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona yhteistyössä perheenjäsenten kanssa. Tapaamiset ovat etukäteen suunniteltuja ja perheen kanssa yhdessä sovittuja. Työskentely on luottamuksellista ja sen kesto määräytyy perheen tarpeiden mukaan.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä myöntää sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä sellaisille perheille, joissa esiintyy tarvetta tukea ja turvata lapsen terveyttä ja kehitystä sekä tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perhetyön tarkoituksena on tukea perheen itsenäisen selviytymisen edellytyksiä erilaisissa elämäntilanteissa ja myös ennaltaehkäistä tuen tarpeiden ja ongelmatilanteiden suurenemista. Työskentelyn lähtökohtana on lapsen suojelu ja perheen tuen tarvetta aiheuttaviin tekijöihin vaikuttaminen. Työskentelyssä erityistä huomioita kiinnitetään lapsen tarpeisiin, etuun ja oikeuksiin sekä niiden näkyväksi tekemiseen.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä myöntää lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä sellaisille perheille, joissa on lapsen hyvinvoinnin kannalta vakavia riskejä ja tarve turvata lapsen etua. Palvelua annetaan tilanteisiin, joissa esiintyy tarvetta suojella lasta hänen terveyttään tai kehitystään vaarantavilta tekijöiltä sekä tukea lapsen myönteistä kehitystä ja lapsen vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tehostetun perhetyön tarkoituksena on vahvistaa ja korjata perheen itsenäisen selviytymisen edellytyksiä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Työskentelyn lähtökohtana on lapsen suojelun ja perheen tuen tarvetta aiheuttaviin tekijöihin vaikuttaminen.

Tehostetulla perhetyöllä pyritään myös ehkäisemään raskaampien palveluiden tarvetta, kuten esimerkiksi lapsen kodin ulkopuolelle sijoittaminen tai laitosperhekuntoutus. Tehostettua perhetyötä voidaan myöntää myös niissä tilanteissa, joissa on tarve tukea kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja tämän perhettä lapsen kotiutumisen yhteydessä.

Toimi näin

Voit hakeutua sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin ottamalla yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on suunnattu perheille, joissa on alaikäisiä lapsia ja tuen tarve.

Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus, pohjoinen alue

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä.

Ota yhteyttä ensisijaisesti ohjaus- ja neuvonta numeroon, varmimmin tavoitat meidät soittoaikoina.

Palveluajat

Lapsiperheiden ohjaus ja neuvontapuhelin, pohjoinen alue
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 11:00
Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • Maanantai - Perjantai 12:00 - 13:00

Kunnat:

Sonkajärvi, Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Kiuruvesi

Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio (pl. Karttula, Maaninka, Nilsiä) ja Tuusniemi.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen puhelimitse keskisellä alueella.

Perhesosiaalityön ja sosiaaliohjaus keskisellä alueella.

Palveluajat

Ohjaus ja neuvonta, puhelinasiointi
 • Maanantai 09:00 - 12:00
 • Keskiviikko 09:00 - 12:00
 • Perjantai 09:00 - 12:00

Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus, koillinen alue

Koilliseen alueeseen kuuluvat Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi. Perheiden sosiaalityön ohjaus.

 • Ohjaus ja neuvonta, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi puh. 0447401886

Palveluajat

Lapinlahden, Nilsiän, Maaningan ja Siilinjärven ohjaus- ja neuvontapuhelin
 • Tiistai - Torstai 11:00 - 13:00

Kunnat:

Lapinlahti, Siilinjärvi

Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus, eteläinen alue

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Palveluajat

Lastensuojeluilmoitus, Leppävirta
 • Maanantai - Perjantai 08:30 - 11:00

Kunnat:

Leppävirta, Varkaus, Joroinen

Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus, läntinen alue

Läntiseen alueeseen kuuluvat Karttula, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot perhesosiaalityöhön.

 • Sosiaaliohjaaja, Karttula, Rautalampi, Suonenjoki puh. 0400814767
 • Sosiaalityöntekijä, Karttula, Rautalampi, Suonenjoki puh. 0444610474
 • Sosiaaliohjaaja, Pielavesi, Keitele, Tervo, Vesanto puh. 0447176118
 • Sosiaalityöntekijä, Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto puh. 0405253031

Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, koillinen alue

Tällä sähköisellä lomakkeella ilmoituksen voivat tehdä Lapinlahden ja Siilinjärven kuntien asukkaat sekä Nilsiän ja Maaningan asukkaat.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta. Yhteydenoton voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi syytä selvittää. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, keskinen alue

Tällä sähköisellä lomakkeella ilmoituksen voivat tehdä Kaavin, Kuopion ja Tuusniemen asukkaat.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta. Yhteydenoton voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi syytä selvittää. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Omaperhe.fi

Omaperhe on kansallinen verkkopalvelu, joka kokoaa kaiken perheille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen paikkaan verkossa. Se tukee Perhekeskus-palvelukokonaisuutta. DigiFinland toteuttaa palvelun yhdessä kumppaneiden kanssa.

Omaperhe  sivuston sisältö koostuu asiantuntijatiedosta eri muodoissa, itsehoito- ja omatoimiohjeista sekä asukkaan ohjauksista fyysisten ja sähköisten palveluiden pariin. Omaperhe on asiointikanava, joka kokoaa perhekeskustyöhön liittyen yhteen kansallisten toimijoiden, hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, kuntien, 3. sektorin ja seurakuntien palveluja.

Omaperhe sivustolla olevat palvelusuositukset tulevat Suomi.fi palvelutietovarannosta. DigiFinland ei vastaa palvelutietovarannossa olevista tiedoista, vaan ne ovat palveluntuottajan vastuulla. DigiFinland ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon Omaperhe-palvelusta on linkki.

Lue lisää Lasten, nuorten ja perheiden palvelut