Paxlovid-koronaviruslääke

Paxlovid-koronaviruslääke


Tältä sivulta voit lukea, kuulutko Paxlovid-lääkehoidon piiriin ja kuinka sinun tulee menetellä saadaksesi lääkityksen.

Mikä on Paxlovid? 

Paxlovid on suun kautta otettava koronaviruslääke 18 vuotta täyttäneille, joilla on merkittävästi kohonnut riski saada vaikea koronavirustauti sairauden, puolustuskykyä heikentävän lääkehoidon tai korkean iän vuoksi. 

Lääkityksen aloittaminen

 • Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alettua, viimeistään 5 vuorokauden kuluessa.
 • Ota yhteys omaan terveyskeskukseen tai sinua hoitavaan lääkäriin.
  • Lääkemääräystä ei voi saada yksityisiltä lääkäriasemilta.
  • Lääkettä ei voi saada reseptillä apteekeista.
 • Ennen hoidon aloitusta potilaan muu lääkitys on tarkistettava, koska Paxlovidilla on monia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa (esim. monet hyljinnän estoon käytettävä lääkitys).
 • Hoidon kesto on 5 vuorokautta. 
 • Paxlovid on potilaalle maksuton. 

Voit saada lääkettä, jos 

 • olet täyttänyt 18 vuotta ja 
 • sinulla on tuoreeltaan koronavirustaudin oireita ja  
 • koronavirustesti on positiivinen (laboratoriossa tai kotona tehty) ja
 • kuulut johonkin alla luetelluista riskiryhmistä.

Paxlovid-lääkettä ei voi käyttää, jos

 • olet raskaana 
 • sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta 
 • sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (myös dialyysipotilaat)
 • käytät sellaista lääkettä, jonka yhteiskäyttö estää Paxlovidin aloituksen, lääkäri tarkistaa mahdolliset yhteisvaikutukset (esim. monet hyljinnän estoon käytettävät lääkkeet)
 • sinulla on yliherkkyys Paxlovidin vaikuttaville aineille tai apuaineille.

Paxlovid-lääkehoidon kohderyhmät 

Kohderyhmä 1: Vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt ja syöpäpotilaat

 • Voimakkaasti immuunijärjestelmän toimintaa heikentävä syöpä, esimerkiksi osa leukemioista ja lymfoomista.
 • Vaikea perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syystä alentunut puolustuskyky.
 • HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 0,350 x 109 solua/l.
 • Henkilöt, joilta on poistettu perna.

Huomio: elinsiirtopotilaiden puolustuskyky on alentunut hyljinnän estoon käytettävistä lääkkeistä johtuen, mutta kaikki he eivät voi käyttää Paxlovidia näiden lääkkeiden ja Paxlovidin yhteisvaikutusten vuoksi (oma lääkäri tarkistaa).

Kohderyhmä 2: Vakavalle taudille voimakkaasti altistava riski 

 • Vaikea krooninen keuhkosairaus.
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes ja olet saanut alle 4 rokoteannosta (aiemmin sairastetun koronavirusinfektion katsotaan vastaavan yhtä rokoteannosta). 
 • Downin oireyhtymä.

Kohderyhmä 3: Vakavalle taudille altistava riski 

Yli 40-vuotiaat rokottamattomat ja yhden rokoteannoksen saaneet, joilla on

 • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • vaikea sydänsairaus
 • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen (ellei yhteisvaikutuksia Paxlovidin kanssa)
 • tyypin 1 diabetes
 • lisämunuaisten vajaatoiminta
 • vaikea tai keskivaikea uniapnea
 • sairaalloinen lihavuus (BMI > 40)

Poikkeus: jos on sairaalloinen lihavuus (BMI yli 40), myös alle 40-vuotiaat rokottamattomat ja yhden rokoteannoksen saaneet kuuluvat kohderyhmään.

Kohderyhmä 4: Kotona asuvat yli 80-vuotiaat, jos on saanut alle 4 rokoteannosta tai on riskiä lisääviä sairauksia tai vanhuuteen liittyvää haurautta.