Päihdeongelmaisten palveluohjaus

Päihdeongelmaisten palveluohjaus

Palveluohjauksesta tarjotaan sinulle ja läheisillesi ohjausta ja neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tukea päihteettömyyttä sekä vähentää ja poistaa tekijöitä, jotka vaarantavat asiakkaan hyvinvointia ja turvallisuutta.

Jotta apu saavuttaisi asiakkaan mahdollisimman hyvin, hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi ja -suunnitelma tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollossa.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi terveyskeskukseen tai päihdepalveluihin.

Päihdepalveluihin hakeutumista ei kannata viivytellä. Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.