Opetuspoliklinikka, naistentautien palvelut

Opetuspoliklinikka


KYS toimii opetussairaalana, jossa lääketieteen sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat suorittavat opintoihinsa kuuluvia kliinisiä opintoja ja harjoittelujaksoja. Lääketieteen opiskelijoita koulutetaan Suomen yliopistosairaaloista eniten juuri Kuopiossa.

Poliklinikan kutsukirjeessä ilmoitetaan, jos vastaanotto on opetuspoliklinikalla ja samalla kysytään potilaan suostumus opetuspotilaana olemiseen. Gynekologisessa tutkimuksessa on mukana opettajan lisäksi 1 - 2 lääketieteen opiskelijaa, sairauden hoitoa teoriassa voidaan käsitellä usean opiskelijan ryhmässä.

Jos potilas ei halua tulla opetuspoliklinikalle, ajan voi vaihtaa. Useimmilla poliklinikoilla ja leikkauksissa on kuitenkin mukana jonkin alan opiskelijoita.

Opiskelijat haastattelevat potilaita ja oppivat näin parhaiten sairauden oireista ja sairastamisen vaikutuksista elämään. Opiskelun vaiheesta riippuen opiskelijoita on mukana myös potilaiden tutkimisessa ja hoidossa. Opiskelijoilla on samanlainen ehdoton vaitiolovelvollisuus kuin sairaalan henkilökunnalla.

Opetuspoliklinikat ovat vastaanottoina hyvin pidettyjä. Aikaa potilaan kuulemiseen ja tukemiseen on tavallista enemmän. Opettajat ovat kokeneita lääkäreinä ja potilaan kohtaamisen ohjaajina.