Moti-tiimi

MOTI-tiimi


Monialainen tiimi eli MOTI-tiimi on monialaisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden auttamiseksi koottava tiimi, joka kootaan asiakkaan tarpeen mukaan sote-alan ammattilaisista, kolmannen sektorin asiantuntijoista sekä kokemusasiantuntijoista. Tällä hetkellä MOTI-tiimi toimii PSHVA:n eteläisellä alueella sekä Pyörön ja Vesannon terveysasemilla. MOTI-tiimin avulla asiakas saa yhdellä käynnillä vastauksen useaan häntä koskevaan asiaan, asiantuntijat saavat toisten ammattitaidon oman työnsä tueksi ja siten myös päällekkäisen työn tekeminen vähenee. MOTI-tiimiä levitetään koko hyvinvointialueelle ja projekti on osa Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon (RRP) -hanketta.