Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista tukea lapsiperheille.

Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan vanhemmuutta, autetaan perheiden arjessa selviytymistä sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja silloin, kun vanhempien toimintakyky on alentunut.

Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää ohjausta ja neuvontaa arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Lapsiperheiden kotipalvelu voi sisältää konkreettista apua päivittäisissä kodinhoidollisissa töissä ja lasten hoitamisessa. Lapsiperheiden kotipalvelu voi myös ohjata perhettä heitä tukeviin palveluihin. Työskentelyn tavoitteena on, että perheen oma elämänhallinta ja voimavarat vahvistuisivat.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnettäessä jokaisen perheen tilanne ja tarve harkitaan aina yksilöllisesti. Palvelu tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivinä kello 7–18 välillä.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnämme tilapäisenä ja säännöllisenä kotipalveluna. Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista ja sitä voidaan myöntää maksimissaan kolme kuukautta. Tavoitteena on, että suurinta osaa perheistä autetaan tilapäisen kotipalvelun avulla. Säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin, tuen tarpeisiin.

Tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun käyntimäärät, palvelun kesto sekä työskentelyn tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Arvioimme palveluntarvetta säännöllisesti.

Toimi näin

Lapsiperheiden kotipalveluun voit ottaa itse yhteyttä puhelimitse.

Keskisellä (Kaavi, Kuopio, Tuusniemi) ja koillisella alueella (Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi) on käytössä sähköinen hakemus, jolla voit hakea perheellesi lapsiperheiden kotipalvelua. Suosittelemme sähköistä asiointia ensisijaisena yhteydenottokanavana.

Tarvittaessa yhteistyötaho voi puhelimitse ottaa yhteyttä puolestasi.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueella asuville lapsiperheille. Palvelua myönnetään perheille, joissa on alle 18-vuotias lapsi, painopisteenä alle kouluikäisten lasten perheet.

Kotipalvelun palvelutarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja perheen kokonaistilanne. Ensisijaisesti pyritään kartoittamaan perheen omat verkostot ja muut tukimuodot, kuten päivähoito ja kolmannen sektorin palvelut. Palvelun myöntämisen ja järjestämisen lähtökohtana on asiakasperheiden yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä samansuuntainen harkinta.

Asiakkaan palveluntarve määrittelee palvelun sisällön eli sen missä asioissa asiakas tarvitsee apua ja kuinka paljon. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä ja palvelun järjestämisen toteuttamistavasta tehdään aina viranhaltijapäätös. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai vammaisen lapsen perheelle tarjottava palvelu voi poiketa käyntimäärien ja keston osalta muista.

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää olemassa olevien resurssien puitteissa seuraavan kaltaisissa tilanteissa:

 • Monikkoperheille, joilla on arjessa tuen tarvetta.
 • Vauvaperheen arjen tueksi.
 • Perheen akuutti- tai kriisitilanteessa (esimerkiksi onnettomuus, sairaalahoito).
 • Arjen sujumisen tueksi (arkirytmin löytymiseen, kasvatuksellisiin asioihin).
 • Uupumukseen (esimerkiksi synnytyksen jälkeinen masennus).
 • Vammaisen / erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevan lapsen perheen tukemiseen.
 • Palveluohjaukseen ja rohkaisuun kotoa ulospäin suuntautumiseen.
 • Perheille, joilla on tarve ohjaukseen ja neuvontaan arjen (ruuanlaitto, päivittäinen kodinhoito, lasten kasvatus, hakemuksissa auttaminen) asioissa. 

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavan kaltaisissa tilanteissa:

 • Päivähoitoikäisten lasten säännölliseen lastenhoidon tarpeeseen, koska päivähoito on ensisijainen palvelu.
 • Koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin, tai päiväkodin loma-aikojen lastenhoitotarpeeseen.
 • Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi.
 • Vanhempien asiointikäynteihin (esimerkiksi lääkäri, terapia) ei pääsääntöisesti myönnetä kotipalvelua, ainoastaan erityisen harkinnan kautta.
 • Siivoukseen tai kuljetukseen.
 • Vanhempien kotona tehtävään etätyöhön.
 • Vanhemman opiskelun tai harrastuksen mahdollistamiseen.
 • Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen.
 • Lapsen terveydenhoidollisiin toimenpiteisiin.

Maksullisuuden tiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit ovat maksullisia.

Lapsiperheiden kotipalvelun maksua ei peritä silloin, kun

 • palvelua myönnetään lapsen erityisen tuen tarpeen, sosiaalityöntekijän tekemän palvelutarpeen arvioinnin tai asiakassuunnitelman perusteella
 • perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan
 • perhe saa säännöllisesti toimeentulotukea
 • perheellä on lastensuojelun asiakkuus ja asiakassuunnitelmaan on kirjattu lapsiperheiden kotipalvelun järjestämisen tarve.

Palveluseteli

Palveluseteli on käytössä, ja siitä on tietoa verkkosivuilla

https://pshyvinvointialue.fi/palveluseteli-asiakkaalle

Saat palvelusetelin käyttöösi, kun sosiaali- ja terveysalan ammattilainen on arvioinut palvelutarpeesi ja todennut palvelusetelin vaihtoehdoksi.

Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus, pohjoinen alue

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä.

Ota yhteyttä ensisijaisesti ohjaus- ja neuvonta numeroon, varmimmin tavoitat meidät soittoaikoina.

Palveluajat

Lapsiperheiden ohjaus ja neuvontapuhelin, pohjoinen alue
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 11:00
Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • Maanantai - Perjantai 12:00 - 13:00

Kunnat:

Sonkajärvi, Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Kiuruvesi

Lapsiperheiden kotipalvelu, eteläinen alue

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Ota yhteyttä alueesi palvelunumeroon kun sinulla on tarve kotipalvelulle.


Kunnat:

Leppävirta, Varkaus, Joroinen

Lapsiperheiden kotipalvelu, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio (pl. Karttula, Maaninka, Nilsiä), Tuusniemi.

Ota yhteyttä alueesi palvelunumeroon soittoaikoina.

Palveluajat

Puhelinasiointi
 • Keskiviikko - Torstai 11:00 - 13:00

Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Lapsiperheiden kotipalvelu, läntinen alue

Läntiseen alueeseen kuuluvat Karttula, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

Ota yhteyttä alueesi palvelunumeroon kun sinulla on tarve kotipalvelulle.


Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo

Lapsiperheiden kotipalvelu, koillinen alue

Koilliseen alueeseen kuuluvat Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi.

Ota yhteyttä alueesi palvelunumeroon kun sinulla on tarve kotipalvelulle.

Palveluajat

Siilinjärven, Nilsiän ja Maaningan ohjaus- ja neuvontapuhelin
 • Tiistai - Torstai 11:00 - 13:00

Kunnat:

Lapinlahti, Siilinjärvi

Lapsiperheiden palvelujen hakemus (kotipalvelu ja varhaisen tuen perhetyö), Keskinen alue

Tällä sähköisellä hakemuksella Kuopion, Kaavin ja Tuusniemen kuntien asukkaat voivat hakea lapsiperheiden kotipalvelua

tai varhaisen tuen perhetyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve ja kesto arvioidaan tapauskohtaisesti.

Varhaisen tuen perhetyö on koko perheen kanssa tehtävää, arjen haasteiden yhdessä ratkaisemista, vuorovaikutuksellista keskustelua ja arjen hallintaa tukevaa työtä sekä ohjausta ja neuvontaa. Työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona.

Tuen saaminen edellyttää pääsääntöisesti vähintään yhtä alle kouluikäistä lasta asumassa samassa osoitteessa hakijan kanssa. (Sosiaalihuoltolaki 18§)

Lapsiperheiden palvelujen hakemus (kotipalvelu ja varhaisen tuen perhetyö), Koillinen alue

Tällä sähköisellä hakemuksella Lapinlahden ja Siilinjärven kuntien sekä Maaningan ja Nilsiän asukkaat voivat hakea lapsiperheiden kotipalvelua

tai varhaisen tuen perhetyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve ja kesto arvioidaan tapauskohtaisesti.

Varhaisen tuen perhetyö on koko perheen kanssa tehtävää, arjen haasteiden yhdessä ratkaisemista, vuorovaikutuksellista keskustelua ja arjen hallintaa tukevaa työtä sekä ohjausta ja neuvontaa. Työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona.

Tuen saaminen edellyttää pääsääntöisesti vähintään yhtä alle kouluikäistä lasta asumassa samassa osoitteessa hakijan kanssa. (Sosiaalihuoltolaki 18§)

Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Omaperhe.fi

Omaperhe on kansallinen verkkopalvelu, joka kokoaa kaiken perheille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen paikkaan verkossa. Se tukee Perhekeskus-palvelukokonaisuutta. DigiFinland toteuttaa palvelun yhdessä kumppaneiden kanssa.

Omaperhe  sivuston sisältö koostuu asiantuntijatiedosta eri muodoissa, itsehoito- ja omatoimiohjeista sekä asukkaan ohjauksista fyysisten ja sähköisten palveluiden pariin. Omaperhe on asiointikanava, joka kokoaa perhekeskustyöhön liittyen yhteen kansallisten toimijoiden, hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, kuntien, 3. sektorin ja seurakuntien palveluja.

Omaperhe sivustolla olevat palvelusuositukset tulevat Suomi.fi palvelutietovarannosta. DigiFinland ei vastaa palvelutietovarannossa olevista tiedoista, vaan ne ovat palveluntuottajan vastuulla. DigiFinland ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon Omaperhe-palvelusta on linkki.