Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista tukea lapsiperheille.

Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan vanhemmuutta, autetaan perheiden arjessa selviytymistä sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja silloin, kun vanhempien toimintakyky on alentunut.

Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää ohjausta ja neuvontaa arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Lapsiperheiden kotipalvelu voi sisältää konkreettista apua päivittäisissä kodinhoidollisissa töissä ja lasten hoitamisessa. Lapsiperheiden kotipalvelu voi myös ohjata perhettä heitä tukeviin palveluihin. Työskentelyn tavoitteena on, että perheen oma elämänhallinta ja voimavarat vahvistuisivat.

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää perheille, joissa on alle 18-vuotias lapsi, painopisteenä alle kouluikäisten lasten perheet. Lapsiperheiden kotipalvelua myönnettäessä jokaisen perheen tilanne ja tarve harkitaan aina yksilöllisesti. Palvelu tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivinä kello 7–18 välillä.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnämme tilapäisenä ja säännöllisenä kotipalveluna. Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista ja sitä voidaan myöntää maksimissaan kolme kuukautta. Tavoitteena on, että suurinta osaa perheistä autetaan tilapäisen kotipalvelun avulla. Säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin, tuen tarpeisiin. Tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun käyntimäärät, palvelun kesto sekä työskentelyn tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Arvioimme palveluntarvetta säännöllisesti.

Lapsiperheiden kotipalvelusta voidaan palvelun käyttäjältä periä hyvinvointialueen päättämä asiakasmaksu.

Toimi näin

Lapsiperheiden kotipalveluun voit ottaa itse yhteyttä puhelimitse. Keskisellä ja koillisella alueella on käytössä sähköinen hakemus, jolla voit hakea perheellesi lapsiperheiden kotipalvelua. Voit hakea lapsiperheiden kotipalvelua myös paperisella lomakkeella. Tarvittaessa yhteistyötaho voi puhelimitse ottaa yhteyttä puolestasi.

Lapsiperheiden kotipalvelu, pohjoinen alue

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä.

Ota yhteyttä alueesi palvelunumeroon soittoaikoina.

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Perjantai 12:00 - 14:00

Kunnat:

Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Lapsiperheiden kotipalvelu, eteläinen alue

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Ota yhteyttä alueesi palvelunumeroon kun sinulla on tarve kotipalvelulle.


Kunnat:

Leppävirta, Varkaus, Joroinen

Lapsiperheiden kotipalvelu, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio (pl. Karttula, Maaninka, Nilsiä), Tuusniemi.

Ota yhteyttä alueesi palvelunumeroon soittoaikoina.

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Torstai 11:00 - 13:00

Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Lapsiperheiden kotipalvelu, läntinen alue

Läntiseen alueeseen kuuluvat Karttula, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

Ota yhteyttä alueesi palvelunumeroon kun sinulla on tarve kotipalvelulle.


Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo

Lapsiperheiden kotipalvelu, koillinen alue

Koilliseen alueeseen kuuluvat Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi.

Ota yhteyttä alueesi palvelunumeroon kun sinulla on tarve kotipalvelulle.


Kunnat:

Lapinlahti, Siilinjärvi

Lapsiperheiden palvelujen hakemus (kotipalvelu ja varhaisen tuen perhetyö), Keskinen alue

Tällä sähköisellä hakemuksella Kuopion, Kaavin ja Tuusniemen kuntien asukkaat voivat hakea lapsiperheiden kotipalvelua

tai varhaisen tuen perhetyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve ja kesto arvioidaan tapauskohtaisesti.

Varhaisen tuen perhetyö on koko perheen kanssa tehtävää, arjen haasteiden yhdessä ratkaisemista, vuorovaikutuksellista keskustelua ja arjen hallintaa tukevaa työtä sekä ohjausta ja neuvontaa. Työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona.

Tuen saaminen edellyttää pääsääntöisesti vähintään yhtä alle kouluikäistä lasta asumassa samassa osoitteessa hakijan kanssa. (Sosiaalihuoltolaki 18§)

Lapsiperheiden palvelujen hakemus (kotipalvelu ja varhaisen tuen perhetyö), Koillinen alue

Tällä sähköisellä hakemuksella Lapinlahden ja Siilinjärven kuntien sekä Maaningan ja Nilsiän asukkaat voivat hakea lapsiperheiden kotipalvelua

tai varhaisen tuen perhetyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve ja kesto arvioidaan tapauskohtaisesti.

Varhaisen tuen perhetyö on koko perheen kanssa tehtävää, arjen haasteiden yhdessä ratkaisemista, vuorovaikutuksellista keskustelua ja arjen hallintaa tukevaa työtä sekä ohjausta ja neuvontaa. Työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona.

Tuen saaminen edellyttää pääsääntöisesti vähintään yhtä alle kouluikäistä lasta asumassa samassa osoitteessa hakijan kanssa. (Sosiaalihuoltolaki 18§)

Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Lapsiperheiden palvelujen hakemus