Lapsettomuus, naiset ja synnytys

Lapsettomuus

Joka viides kärsii tahattomasta lapsettomuudesta jossain elämän vaiheessa. Valtaosaa heistä pystymme auttamaan hedelmöityshoitojen avulla. KYSin naistenpoliklinikan lisääntymislääketieteen yksikössä tehdään hedelmällisyysselvityksiä, ovulaatiotukihoitoja, inseminaatioita ja koeputkihedelmöityshoitoja (IVF/ICSI).

Hedelmällisyystutkimuksiin ja hoitoihin tarvitset joko terveyskeskus- tai yksityislääkärin lähetteen.

Lähetteen hedelmällisyysselvittelyihin ja lapsettomuushoitoihin voi saada terveyskeskuslääkäriltä tai yksityiseltä lääkäriltä. Tutkimukset voivat olla aiheellisia, kun säännöllisiä yhdyntöjä on ollut vuoden ajan ilman ehkäisyä. Tutkimusten mukaan 80 % pareista tulee raskaaksi vuoden sisällä yrityksestä, 50 %:lla raskaus alkaa seuraavana vuonna. Lopuillakaan ei välttämättä löydy syytä raskauden viivästymiselle ja raskaus voi yhä alkaa ilman mitään hoitoja.

Mikäli kuukautiskierto on hyvin epäsäännöllinen tai on jokin muu hedelmällisyyttä heikentävä tila, lähete on aiheellinen jo aiemmin. Näitä voivat olla esimerkiksi endometrioosi, PCOS, sairastettu klamydia, lapsuudessa laskeutumattomat kivekset tai vaikkapa anabolisten steroidien käyttö.

Lääkäri keskustelee pariskunnan kanssa hoitosuunnitelmasta.

Hedelmällisyysselvittelyt voidaan tehdä pariskunnille tai itsellisille henkilöille, mikäli heillä on syytä epäillä heikentynyttä hedelmällisyyttä. Mikäli kyse on pariskunnasta, toivomme molempien osallistuvan ensikäynnille.
Hoidon rajat

Hedelmöityshoitoklinikoiden toimintaa ohjaa STM:n yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet, jonka mukaan onnistuneen hoitotuloksen todennäköisyys koeputkihedelmöityshoidossa tulisi olla vähintään 10 %. Inseminaatioissa tai ovulaatioinduktiohoidoissa hyväksytään pienempi onnistumisen todennäköisyys.

Suomessa julkisen puolen lapsettomuushoidoissa käytetään yhtenäisiä kriteereitä. Naisen ikä pitää olla alle 40 vuotta ja miehen alle 60 vuotta hoitopäätöstä tehtäessä. Naisen painoindeksin (BMI) on oltava alle 35 kg/m2.

Sterilisaation jälkeen lapsettomuushoitoja ei toteuteta. Lapsettomuustutkimuksia ja –hoitoja ei myöskään aloiteta, mikäli pariskunnalla jo on kaksi yhteistä lasta.

Hedelmöityshoitolaki kieltää tekemästä hedelmöityshoitoja, mikäli on aiheellista epäillä alkaneesta raskaudesta koituvan vaaraa naisen terveydelle tai syntyvälle lapselle. Hoitoja ei voida myöskään toteuttaa, jos syntyy epäilys, että lapselle ei voida turvata tasapainoista kehitystä. Tarvittaessa teemme yhteistyötä psykiatrian ja sosiaalipuolen kanssa.

Mikäli potilaalla on tartuntavaarallinen tauti, kuten HIV, hepatiitti B tai C, ei sukusoluja voida käsitellä meidän solulaboratoriossa. Siinä tapauksessa teemme yhteistyötä HUS:n tai Helsingin Väestöliiton kanssa.

Teemme pariskunnalle heidän niin halutessaan yleensä kolme koeputki-hedelmöityshoitokertaa (yksi hoitokerta tarkoittaa munasolukeräystä ja kaikkia siitä hoidosta saatujen alkioiden siirtoja). Hoitomäärät arvioidaan kuitenkin yksilöllisesti.
Jonotusajat

Lähetteen saapumisesta ensikäynti pyritään toteuttamaan kolmen kuukauden sisällä. Ovulaatioinduktiohoitoihin tai inseminaatioihin ei ole varsinaisia jonoja. Ne voidaan toteuttaa, kun tarvittavat selvittelyt on tehty. Koeputkihedelmöitys-hoitojen jonotilanne vaihtelee, tällä hetkellä se on noin 3 - 4 kuukautta.

KYSin hedelmöityshoitotiimi on ylpeä omasta työstään. Tiimiin kuuluu neljä lääkäriä, kolme hoitajaa, kaksi biologia ja neljä laboratoriohoitajaa.

Hoitohenkilökunta osaa kuuntelemisen taidon ja auttaa eteenpäin raskaassa elämänvaiheessa. Potilaat saavat yksilöllistä hoitoa kilpailukykyisin tuloksin.

Noin joka kolmas kaikista tuore- ja pakastealkionsiirroista johtaa kliiniseen raskauteen.

Muutimme uusiin tiloihin Kaarisairaalaan vuonna 2015. Nykyaikainen ja uusilla laitteilla varusteltu IVF-laboratoriomme toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) alaisuudessa.

Kaikki solutyövaiheet suoritetaan puhdastiloissa, joiden olosuhteita monitoroidaan jatkuvasti. Seurattavia osa-alueita ovat muun muassa laboratoriotilojen ilmanpaine ja ilman puhtaus, inkubaattoreiden ja työskentely-tasojen lämpötilat, inkubaattoreiden hiilidioksidi- ja happipitoisuus ja hygieenisyys sekä viljelyliuosten pH-arvot.

Poliklinikkamme on valoisa ja avara. Lääkärit ja hoitajat työskentelevät työpareina vierekkäisissä huoneissa. Tämä mahdollistaa häiriöttömän tutkimustilanteen ja rauhallisen hetken informaation antamiselle niin, että molemmat tuovat oman osaamisensa potilaan hoitoon.

Tutkimuksiin ja hoitoon pääset terveyskeskus- tai yksityislääkärin lähetteellä.