Lapsen elatusavun vahvistaminen

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Eron yhteydessä vanhempien on hyvä sopia, miten lapsen elatuksesta vastataan. Mikäli vanhemmat haluavat laatia vahvistetun elatussopimuksen, voivat he olla yhteydessä lastenvalvojaan ja varata sopimusneuvotteluajan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua:

 • jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta
 • jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona
 • lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa luona ja lisäksi vanhemman elatuskyky on toisella vanhemmalla huomattavasti parempi kuin toisella vanhemmalla.

Kun lastenvalvoja laatii elatussopimuksia, hän voi vanhempien pyynnöstä laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman Virtu-elatusapulaskurilla.

Mikäli vanhemmat haluavat tarkistaa elatusavun määrää laskelmalla, lastenvalvoja tarvitsee kummankin vanhemman varallisuusselvityksen (tulo-, varallisuus ja menotiedot). Vanhemman velvollisuutena on selvittää oma taloudellinen tilanteensa ja hänen on varauduttava ottamaan mukaan lastenvalvojan vastaanotolle myös varallisuusselvityksen täyttöohjeessa kerrotut liitteet. Elatusavun määrä perustuu oikeusministeriön ohjeistukseen.

Mikäli vanhemman taloudellinen tilanne on heikko ja lastenvalvojan luona laaditun laskelman jälkeen todetaan, että vanhemman elatuskyky on puutteellinen, lapselle voi syntyä oikeus Kelan maksamaan elatustukeen.

Sijoituksessa olevan, itsenäisesti asuvan tai oheishuoltajan luona asuvan lapsen/nuoren kohdalla elatussopimus voidaan laatia kummankin vanhemman osalta. Näissä tilanteissa huoltajien ja 15 vuotta täyttäneen nuoren on haettava edunvalvojan sijainen Digi- ja väestötietovirastosta hyväksymään kummallekin vanhemmalle laadittavat elatussopimukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Koulutusavustuksesta voidaan laatia sopimus lastenvalvojan vastaanotolla.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavun määrästä, he voivat hakea ratkaisua tuomioistuimesta.

Toimi näin

Mikäli vanhemmat haluavat sopia lapsen elatuksesta, voivat he olla yhteydessä lastenvalvojaan ja varata sopimusneuvotteluajan. Jos vanhemmat haluavat lastenvalvojan laativan elatusapulaskelman elatusavusta sopimisen tueksi, vanhempien tulee ottaa mukaansa lastenvalvojan vastaanotolle selvitys omista sekä lapsen tuloista ja menoista.

Jos vanhempien asioiminen lastenvalvojan vastaanotolla ei ole mahdollista yhdessä, voi toinen vanhempi valmistella sopimusehdotuksen toisen vanhemman hyväksyttäväksi. Mikäli vanhemmat asuvat maantieteellisesti kaukana toisistaan, voidaan sopimusasiaa hoitaa lastenvalvojien toimesta myös virka-apupyyntöinä hyvinvointialueiden välillä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin voivat hakeutua vanhemmat, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia ja on tarve sopia lapsen elatuksesta tai tarkistaa jo aikaisemmin vahvistetun elatusmaksun suuruutta.

Palveluun voi hakeutua myös, jos vanhemmat haluavat sopia koulutusavustuksen suorittamisesta täysi-ikäiselle lapselleen. 18 vuotta täyttänyt lapsi hyväksyy koulutussopimuksensa itse eli toimii toisena sopijaosapuolena vanhempansa kanssa.

Lastenvalvoja, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio (pl. Karttula, Maaninka, Nilsiä) ja Tuusniemi.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

 • Toimistosihteeri puh. +358 447183851
 • Lastenvalvoja A-J (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. +358 17183270
 • Lastenvalvoja K-MAN(asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. +358 17183826
 • Lastenvalvoja MAO-RUP (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. +358 17183855
 • Lastenvalvoja RUQ-Ö (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. +358 17183820

Normaalit aukioloajat

Lastenvalvojien puhelintunti
 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Lastenvalvoja, eteläinen alue

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Leppävirta, Varkaus, Joroinen

Lastenvalvoja, läntinen alue

Läntiseen alueeseen kuuluvat Karttula, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo

Lastenvalvoja, koillinen alue

Koilliseen alueeseen kuuluvat Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

 • Lastenvalvoja, A-Man, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. +358 447401606
 • Lastenvalvoja, Mao-Ö, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. +358 447402600

Normaalit aukioloajat

Lastenvalvojien puhelintunti
 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Lapinlahti, Siilinjärvi

Lastenvalvoja, pohjoinen alue

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä ja Rautavaara.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Lapsiperheiden yleinen neuvontanumero

Lapsiperheiden yleinen neuvonta: Joroinen, Karttula, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus, Vesanto.

Lapsiperheiden yleiseen neuvontaan voi soittaa nimettömänä, puheluja ei kirjata. Yleisessä neuvonnassa ei arvioida tarvettasi palveluihin tai päätetä palvelujen saamisesta, vaan ainoastaan opastetaan yleisellä tasolla oikean tahon luokse. Käytämme OSCC-takaisinsoittojärjestelmää, johon puhelinnumerosi tallentuu. Tämä mahdollistaa takaisinsoittamisen.

Normaalit aukioloajat

Palveluaika
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 15:00

Kunnat:

Vesanto, Leppävirta, Varkaus, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo, Lapinlahti, Joroinen

Sosiaali- ja vammaispalvelut, Siilinjärvi

Sosiaali- ja vammaispalveluiden tulosyksikkö tuottaa keskitetysti toimeentulotuen, vammais- ja kehitysvammahuollon palvelut, sosiaalisen työllistämisen ja sosiaalityönpalvelut.

Osoite

Isoharjantie 6, Rak. S1, 2 krs, 71800 SIILINJÄRVI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 15:45

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Siilinjärvi

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio ja Tuusniemi.

Lapsiperhepalvelujen osoitteesta löydät sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut sijais- ja jälkihuollon, lastensuojelun avohuollon, perhepalvelujen ja perheoikeudellisten palvelujen osalta. Lisäksi sieltä löytyvät myös lasten ja nuorten puheterapiapalvelut.

Osoite

3. krs

Viestikatu 1-3, 70600 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Iisalmen sosiaalikeskus

Iisalmen sosiaalikeskus palvelee asiakkaista, jotka asuvat pohjoisen alueen kunnissa Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä.

Palvelemme myös Lapinlahdella, Maaningalla, Nilsiässä ja Siilinjärvellä asuvia työikäisiä asiakkaita.

Sosiaalikeskuksen palveluita ovat perhe-, aikuis- ja vammaissosiaalityö sekä perheoikeudelliset palvelut.

Osoite

Kampus Vire

Riistakatu 23, 74120 IISALMI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 11:00

Kunnat:

Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Aalto Hyvinvointikeskus, Varkaus

Aalto hyvinvointikeskus palvelee asiakkaita, jotka asuvat eteläisen alueen kunnissa Joroinen, Leppävirta, Varkaus.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saatavilla sujuvasti yhdestä paikasta. AALTO on savuton ja esteetön hyvinvointikeskus. Tiloissa on pääopasteet pistekirjoituksella ja talossa on induktiosilmukoita.

Koronanäytteet otetaan päivystyksen vieressä olevassa kontissa.

Muistathan asioidessasi:

• Käytä maskia

• Muista käsi- ja yskimishygienia

• Turvavälien varmistamiseksi saavu vastaanotolle juuri ennen omaa aikaasi.

Aalto hyvinvointikeskuksessa asiakkaita palvellaan neljässä kerroksessa.

Palvelut

1. kerros

• Aulapalvelu ja itseilmoittautumispiste, asiakas- ja palveluohjaus, omahoitopiste, kuvantamisen palvelut (röntgen), laboratoriopalvelut, päivystys, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, Järviseudun työterveys, kappeli ja kokoustilat.

 • Kahvila-ravintola

2. kerros

• Perusterveydenhuollon vastaanotot, suunterveydenhuollon vastaanotot, erikoislääkäripoliklinikat, dialyysi, välinehuolto, toimenpidekeskus.

3. kerros

• Akuuttiosasto, vierailuaika kello 11–19, fysioterapia ja ryhmätilat.

4. kerros

• Lapsiperheiden palvelut: neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, perheneuvonta, erikoislääkäripoliklinikat (lastentautien-, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka)

• Sosiaalityön palvelut: aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut

• Psykiatrian osasto

• Hallinto

Osoite

Savontie 55, 78300 VARKAUS

Normaalit aukioloajat

Pääoven aukioloajat:
 • Maanantai - Perjantai 06:30 - 20:00
 • Lauantai 07:30 - 19:00
 • Sunnuntai 08:00 - 19:00
Akuuttiosaston vierailuaika
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00
Kahvila-ravintola on avoinna
 • Maanantai - Perjantai 07:00 - 18:00
 • Lauantai - Sunnuntai 09:00 - 15:00
Kahvila-ravintolassa on lounastarjoilu
 • Maanantai - Perjantai 10:30 - 13:00
 • Lauantai - Sunnuntai 11:00 - 13:00

Kunnat:

Varkaus

Sosiaalipalvelut, Suonenjoki

Suonenjoen sosiaalipalvelut palvelee perheoikeudellisissa palveluissa läntisen alueen kuntien Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto sekä Karttulan asukkaita.

Osoite

Suonenjoen kaupungin virastotalo

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo

Tulo- ja menoselvitys, elatusapulaskelma

Tulo- ja menoselvitys, elatusapulaskelma