Vaikuttamistoimielimet - Hallinto ja Päätöksenteko

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet

Pohjois-Savon hyvinvointialueella toimivat seuraavat lakisääteiset osallistumis- ja vaikuttamistoimielimet (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 32§)

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten neuvosto on pohjoissavolaisten ikäihmisten ja heitä edustavien eläkeläisjärjestöjen vaikuttamistoimielin. Ikäihmisten neuvosto toimii maakunnallisen vanhustyön sekä ikäihmisen toimintakyvyn edistämisen lähtökohdista.

Hyvinvointialueen ikäihmisten neuvostoon kuuluu 19 varsinaista jäsentä sekä 19 varajäsentä. Edustajat ovat tulleet hyvinvointialueen neuvostoon kuntien vastaavien toimielimien valitsemina.

Ikäihmisten neuvoston puheenjohtajana toimii Raili Heiskanen ja varapuheenjohtajana Matti Katainen Puheenjohtajan yhteystiedot: Raili Heiskanen, raili.m.heiskanen@gmail.com, p. 040 740 5328

Lisätietoja toimintasäännössä (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoonpano vuosina 2023-2025

varsinainen edustaja

Varaedustaja

Iisalmi

Aino Tikkanen,

Iisalmen Eläkeläiset ry

Sisko Heiskanen,

Iisalmen Eläkkeensaajat ry

Joroinen

Pekka Holopainen

Joroisten Eläkkeensaajat ry

Salme Viljakainen

Eläkeliiton Joroisten yhdistys ry

Kaavi

Raili Kekäläinen,

Eläkeliiton Kaavin yhdistys ry

Aira Smolander,

Eläkeliiton Kaavin yhdistys ry

Keitele

Ulla Ylitalo,

Keiteleen Eläkeläiset ry

Marja Airisto,

Keiteleen Eläkkeensaajat ry

Kiuruvesi

Marja-Leena Kärkkäinen,

Kiuruveden Eläkeläiset ry

Pirjo Niskanen,

Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry

Kuopio

Pirkko Ohvo,

vanhusneuvoston jäsen (kok.)

Kuopion seudun senioriyhdistys ry

Seija Eskelinen,

Kuopion kristilliset eläkeläiset ry

Lapinlahti

Matti Katainen, varapj.

Lapinlahden eläkkeensaajat ry

Meeri Mähönen,

Eläkeliiton Varpaisjärven yhdistys ry

Leppävirta

Urpo Savolainen, vanhusneuvoston puheenjohtaja (kesk)

Eija Nissinen,

vanhusneuvoston varapuheenjohtaja (kd.)

Pielavesi

Maija Liisa Tolonen, Vanhusten kodit ry

Mirja Jääskeläinen

Lottaperinne y

Rautalampi

Tuulikki Tiihanoff,

Eläkeliiton Rautalammen yhdistys

Marketta Virta,

Eläkeliiton Rautalammen yhdistys ry

Rautavaara

Terttu Sorsa, Rautavaaran vanhusten ja vajaakuntoisten eläkeläisten tukiyhdistys ry

Elina Kuosmanen

Rautavaaran Invalidit ry

Siilinjärvi

Reino Kuopusjärvi,

Eläkeliitto Siilinjärven yhdistys ry

Arja Jolkin

Siilinjärven Eläkkeensaajat ry

Suonenjoki

Kirsti Kivinen,

Suonenjoen kristilliset eläkeläiset

Anja Lehtonen,

Eläkeliiton Suonenjoen yhdistys ry

Sonkajärvi

Erkki Tuovinen,

Eläkeliiton Sonkajärven yhdistys ry

Arja Alanen,

Eläkeliiton Sukevan yhdistys ry

Tervo

Anja Puranen

Tervon Eläkeliiton yhdistys ry

Seija Korhonen

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen (kesk.)

Tuusniemi

Tauno Lempinen

Tuusniemen Eläkkeensaajat ry

Asta Tirkkonen-Hersio

Eläkeliiton Tuusniemen yhdistys ry

Varkaus

Kaisa Hartikainen-Herranen, vanhusneuvoston pj (kok.)

Leena Salo,

Varkauden eläkeläiset ry

Vesanto

Erkki Kukkonen,

Vanhus- ja vammaisneuvoston pj. (kok)

Anna-Riitta Raatikainen 

Vesannon sydänyhdistys ry

Vieremä

Raili Heiskanen, pj.

Eläkeliiton Vieremän yhdistys

Asta Kauppinen,

Vieremän eläkeläiset ry

Yhteyshenkilö: vanhus- ja vammaisasiahenkilö Laila Hytönen, laila.hytonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 6175.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilön tehtävänä on edistää vammaisten ja ikäihmisten osallisuutta Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilö
• tukee Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston
vaikuttamistyötä
• toimii yhteyshenkilönä alueella toimiviin kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoihin
• seuraa vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksien toteutumista, palvelujen
kehittämistä ja valmistelua, esteettömyyttä ja saavutettavuutta
• antaa ohjausta ja neuvontaa iäkkäille, vammaisille ja heidän läheisilleen.


Voit ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaisasiahenkilöön esimerkiksi seuraavissa
asioissa:
• tarvitset vammaisten tai ikäihmisten palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
• haluat antaa palveluihin liittyvää palautetta
• sinulla on terveisiä tai kehittämisideoita tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen vammaisneuvosto on pohjoissavolaisten vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja heidän läheistensä sekä heitä edustavien vammais- ja potilasjärjestöjen vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvosto seuraa ja edistää vammaistyötä ja vammaisten asemaa Pohjois-Savon alueella.

Hyvinvointialueen vammaisneuvostoon kuuluu 19 varsinaista jäsentä sekä 19 varajäsentä. Edustajat ovat tulleet hyvinvointialueen vammaisneuvostoon kuntien vastaavien toimielimien valitsemina. 

Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Tuula Loijas ja varapuheenjohtajana Usko Partanen. Puheenjohtajan yhteystiedot: Tuula Loijas, tuula.loijas@gmail.com, p. 050 324 9090

Lisätietoja toimintasäännössä (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoonpanokokoonpano kaudella 2023-2025 

Iisalmi

Eila Huusko,

Hengitysyhdistys ry

Pertti Laajalahti,

Iisalmen Invalidit ry

Kaavi

Kauko Laakkonen,

Kaavin vanhusten tuki ry

Lasse Kostilainen,

Kaavin sotaveteraanit ry

Kiuruvesi

Tuula Loijas, pj.

Kiuruvesi kehitysvammaisten tuki ry

Raija Toivonen,

Kiuruveden Invalidit ry

Keitele

Marko Tabell,

Keiteleen helluntaiseurakunta

Sirpa Jauhiainen,

Keiteleen kehitysvammaisten tuki ry

Kuopio

Katja Heinonen,

Kuopion seudun

epilepsiayhdistys ry

Virpi Sourunjärvi

Kuopion Invalidit ry

Lapinlahti

Merja Kaivo-oja

Ylä-Savon autismi- ja asperger yhdistys ry

Riitta Winberg,

Lapinlahden Sydänyhdistys ry

Leppävirta

Heli Malinen,

Leppävirran sydänyhdistys ry

Irma Koponen,

Leppävirran kehitysvammaisten tuki ry

Pielavesi

Anneli Haataja,

Pielaveden kehitysvammaisten tuki ry

Erja Rantala,

Perusturvalautakunnan edustaja vammaisneuvostossa (kesk)

Rautalampi

Leena Pakarinen

Pohjois-Savon CP-yhdistys

Sari Hintikka-Varis

Rautavaara

Ritva Lukkarinen,

SPR Rautavaaran osasto

Maija Kärkkäinen, Rautavaaran vanhusten ja vajaakuntoisten eläkeläisten tukiyhdistys ry

Siilinjärvi

Riitta Korhonen, Siilinjärven virkistys ry

Erkki Miettinen,

Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry

Sonkajärvi

Usko Partanen, varapj.

SPR Sukevan osasto

Maija Vainikainen, 

Sonkajärven Sydänyhdistys ry

Suonenjoki

Marja-Leena Hyvönen,

Suonenjoki-Rautalampi Tules ry

Juha Vehviläinen,

Sydänyhdistys ry

Tuusniemi

Soili Hanttu

Tuusniemen Vammaisten Tuki ry

Inkeri Eriksen,

Tuusniemen vammaisten tuki ry

Varkaus

Katri Räsänen,

Varkauden Invalidit ry

Lea Sarkeala, Vammaisneuvoston puheenjohtaja (kok.)

Vesanto

Maija-Liisa Röntynen-Huttunen

Vesannon Tules ry

Esko Huttunen,

Vesannon Eläkeliiton yhdistys ry

Vieremä

Eino Piippo,

vammaisten edustaja

Sari Heiskanen,

omaishoitajien edustaja

Yhteyshenkilö: vanhus- ja vammaisasiahenkilö Laila Hytönen, laila.hytonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 6175.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilön tehtävänä on edistää vammaisten ja ikäihmisten osallisuutta Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilö
• tukee Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston
vaikuttamistyötä
• toimii yhteyshenkilönä alueella toimiviin kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoihin
• seuraa vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksien toteutumista, palvelujen
kehittämistä ja valmistelua, esteettömyyttä ja saavutettavuutta
• antaa ohjausta ja neuvontaa iäkkäille, vammaisille ja heidän läheisilleen.


Voit ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaisasiahenkilöön esimerkiksi seuraavissa
asioissa:
• tarvitset vammaisten tai ikäihmisten palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
• haluat antaa palveluihin liittyvää palautetta
• sinulla on terveisiä tai kehittämisideoita tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.

Pohjois-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto on pohjoissavolaisten nuorten poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton osallistumis- ja vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä kaikessa maakunnallisessa päätöksenteossa, joka vaikuttaa nuoriin nyt ja tulevaisuudessa. 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto koostuu 13-25-vuotiaista nuorista. Nuorisovaltuustoon kuuluu 25 jäsentä, joista 19 tulee kuntien vastaavista toimielimistä (kunnallisesta nuorisovaltuustosta). Vähintään kuusi jäsentä tulee vapaan haun kautta. Toimikausi on kaksi vuotta.

Lisätietoja toimintasäännössä (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Esityslista ja pöytäkirjat

Kokoonpano vuosina 2023(-2024)

Kunta  Edustaja
Iisalmi  Lotta Korhonen
Joroinen  Santeri Vänttinen
Peppi Tiainen
Kaavi  Vilho Klaavo, puheenjohtaja
Keitele  -
Kiuruvesi  Okko Kämäräinen
Kuopio  Joona Voutilainen, varapuheenjohtaja, aluevaltuuston edustaja
Milja Tikkanen, aluevaltuuston varaedustaja
Irene Ruuska
Lapinlahti  Neea Korhonen
Mette Niiranen
Leppävirta  Elias Vaskiharju
Pielavesi  Ville Huuskonen
Rautalampi  Emmi Nurmi
Rautavaara  Ella Taskinen
Siilinjärvi  Aaro Asikainen
Emilia Haaranen, perhe- ja vammaispalvelut lautakunnan varaedustaja
Juho Juvenius, sihteeri
Sonkajärvi  -
Suonenjoki  Nea Väisänen
Tervo -
Tuusniemi  Neela Miettinen
Varkaus  Eve Pöysti, perhe- ja vammaispalvelut lautakunta
Vesanto  Elsa Pirskanen
Vieremä Jerry Ruotsalainen

 

Toistaisesti edustajat puuttuvat Keiteleeltä, Tervosta ja Sonkajärveltä.

Nuorisovaltuuston ohjaajana hyvinvointialueen puolesta toimii Tiia Hartikainen, koulukuraattori, tiia.hartikainen(at)pshyvinvointialue.fi