Kotisairaalapalvelut

Kotisairaalapalvelut

Kotisairaala tuottaa terveydenhuoltolain mukaan sairaalatasoista ympärivuorokautista hoitoa asiakkaiden kotiin tai palveluasumisyksiköihin. Tavoitteena on, että kotisairaala on ensisijainen hoitovaihtoehto silloin, kun ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle jatkuvalle hoidolle sairaalassa. Kotisairaalahoidolla pyritään lyhentämään ja välttämään terveydenhuollon muita käyntejä sekä osastohoitoa. Tavoitteena on myös ylläpitää ja parantaa asiakkaan toimintakykyä asiakaslähtöisesti.

Hoito on moniammatillista ja mahdollistaa tarvittaessa erityisasiantuntijoiden palvelut, esimerkiksi fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeutin palvelut. Asiakkaiden hoidosta vastaa taustaosasto ja lääkäri. Asiakkaille laaditaan hoitosuunnitelma hänen hoidontarpeensa mukaan ja sitä päivitetään hoitojakson aikana.

Kotisairaalassa hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat suonensisäistä lääke- tai nestehoitoa tilapäistä haavanhoitoa, palliatiivista ja saattohoitoa. Palliatiivinen kotisairaalahoito mahdollistaa parantumattomasti sairaalle yksilöllisen, turvallisen ja korkeatasoisen hoidon elämän loppuun saakka. Asiakkaan tulee selviytyä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, kotihoidon tuella, omaisten tai läheisten turvin.

Toimi näin

Asiakas voidaan ohjata kotisairaalaan lääkärin lähetteellä tai erikseen sopimalla asiasta kotisairaalan kanssa. Kotisairaalan lääkäri päättää asiakkaan ottamisesta kotisairaalaan hoitojaksolle ja hoitojakson lopettamisesta.

Vuoden 2023 alusta Pohjois-Savon hyvinvointialueella lääkärin määräämää kotisairaalahoitoa voidaan toteuttaa Iisalmessa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Sonkajärvellä, Varkaudessa ja Vieremällä.