Kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntijat

 

Kokemustoimijana tai -asiantuntijana voit osallistua palvelun kehittämiseen työryhmissä tai vastata luentopyyntöihin. Kokemustoimija tai -asiantuntija voi olla myös pyydettäessä asiakkaan tukena palvelutapahtumassa. Kokemustoimijalla ja -asiantuntijalla on takanaan toimintaan valmisteleva koulutus ja koulutuksen antaneen järjestön tai muun organisaation tuki. 
 
Kehittäjäasiakas voi toimia edellä kuvatusti asiakasraadeissa, asiakaspaneeleissa, kehittämistyöryhmissä tai olla luennoitsijana kutsuttuna. Kehittäjäasiakas on palvelunkäyttäjä tai läheinen, jolla on omaa kokemusta palvelujen toiminnasta.
 
Kokemustoiminnassa mukana olevien perehdyttämisestä, toiminnan turvaamisesta sekä palkkiosta kerrotaan kokemustoimintaohjeessa. Kyse on sopimuksellisesta suhteesta. Varmista toiminnan reunaehdot voimassa olevasta ohjeesta ja -sopimuspohjasta.
 
Kokemustoimintaohje ja -sopimus valmistuu vuoden 2023 alussa, jolloin se hyväksytään aluehallituksessa. Ohje lisätään tälle sivulle heti sen valmistuttua.
 
Lisätietoja kokemustoiminnasta päivitetään tälle sivulle vuoden 2023 alussa.