Kasvukäyrät, lastentautien palvelut

Lasten kasvukäyrät


Lasten kasvua tarkastellaan suomalaisessa terveydenhuollossa vuonna 2011 uusittujen lasten kasvukäyrien avulla. Kasvukäyrät on laadittu Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston Kasvututkimus-ryhmässä ja ne perustuvat yli 70000 suomalaislapsen aineistoon.

Uudet lasten kasvukäyrät ovat sähköisesti käytettävissä miltei kaikissa suomalaisissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietojärjestelmissä. Tarvittaessa voi käyttää paperisia kasvukäyriä voi käyttää lasten kasvun arvioinnissa.

Lapsen kasvun seuranta alkaa syntymäkoon arvioimisella. SGA-lapsen eli raskauden kestoon nähden pienipainoisen lapsen syntymäpaino tai pituus on <-2SD-tasolla. LGA-lapsesta eli raskauden kestoon nähden suurikokoisen lapsen syntymäpaino tai –pituus on > + 2SD-tasolla.

Syntymäkoon arviointi tehdään laskurin avulla. 

Keskosena syntyneiden lasten kasvua laskettuun aikaan saakka tarkastellaan syntymäkoon käyrien avulla. Tätä vartensivustolta on tulostettavissa 0-1 -vuotiaiden keskosten kasvukäyrät.