Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellinen yliopistotasoinen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta

Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta

Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellinen yliopistotasoinen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta  on Terveydenhuoltolain edellyttämä toimielin. Alueellinen yliopistotasoinen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa tutkimushankkeille. Tutkimustoimikunnan keskeisenä tehtävänä on edistää ja hallinnoida yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen toteutumista Itä-Suomen yhteistyöalueella. Toimikunnassa on monitieteellinen edustus yhteistyöalueen terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Valtio myöntää yhteistyöalueiden tutkimustoimikunnille rahoitusta käytettäväksi yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Rahoitus myönnetään tutkimustoimikunnalle neljäksi vuodeksi Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Terveyden tutkimuksen rahoitusta voivat hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävät hyvinvointialueet, valtion mielisairaalat tai Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetyt palvelujen tuottajat (= julkisen terveydenhuollon toimijat).

Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellinen yliopistotasoinen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta päättää valtion tutkimusrahoituksen (VTR) hakumenettelyistä ja huolehtii haun toteutumisesta. Tutkimustoimikunta päättää VTR:n myöntämisestä VTR-kelpoisten organisaatioiden tutkimushankkeille hakemusten perusteella. Lisäksi se vastaa rahoituksen käytön raportoinnista Sosiaali- ja terveysministeriölle. Raportissa ilmoitetaan rahoituksen käyttö painoalueittain.

Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan käytännön toiminta hallinnoidaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella (PSHVA) Tiedepalvelukeskuksessa. Itä-Suomen yhteistyöalueen, Islabin ja Niuvanniemen sairaalan yhteyshenkilöt huolehtivat tiedonvälityksestä ja yhteydenpidosta omassa organisaatiossaan.

Etelä-Savon hyvinvointialue

 • Eija Ruotsalainen, varapuheenjohtaja (Savonlinna)
 • varajäsen Petri Juvonen (Savonlinna)

Keski-Suomen hyvinvointialue

 • Pauliina Aukee (Jyväskylä)
 • varajäsen Heljä Lundgren-Laine (Jyväskylä)

Niuvanniemen sairaala

 • Olavi Louheranta (Kuopio)
 • varajäsen Allan Seppänen (Kuopio)

Pohjois-Savon hyvinvointialue

 • Tatu Kemppainen, puheenjohtaja (Kuopio)
 • varajäsen Taina Kalliomäki (Kuopio)

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

 • Johanna Turtiainen (Joensuu) 
 • varajäsen Jussi Sipilä (Joensuu)

 

Muut läsnäolijat

 • lakimies Katri Harjuveteläinen, PSHVA
 • valmistelija, asiantuntija (YTA-tutkimusyhteistyö) Kristiina Nerg, Tiedepalvelukeskus, PSHVA
 • tiedepalvelukoordinaattori Helena Pehkonen, Tiedepalvelukeskus, PSHVA
 • tiedepalvelukoordinaattori Irma Ihalainen, sihteeri, Tiedepalvelukeskus, PSHVA

Keski-Suomen hyvinvointialue

 • Tutkimuspäällikkö Toni Ruohonen
 • Tutkimusasiantuntija Päivi Lampinen
 • Tutkija, tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

 • osaamisen kehittämisen asiantuntija Mari Matveinen

Etelä-Savon hyvinvointialue

 • johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen
 • sihteeri Outi Kivijärvi

Pohjois-Savon hyvinvointialue

 • asiantuntija (YTA-tutkimusyhteistyö) Kristiina Nerg
 • tiedepalvelukoordinaattori Helena Mustonen
 • tiedepalvelukoordinaattori Irma Ihalainen

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Tatu Kemppainen
puheenjohtaja
p. 044 717 2824

Kristiina Nerg
asiantuntija (YTA-tutkimusyhteistyö) 
p. 044 717 4950

Helena Mustonen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 6040

Irma Ihalainen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 711 3750

Tuomas Selander
biostatistikko
p. 044 717 9583

etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi


Postiosoite
Pohjois-Savon hyvinvointialue, Alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, Puijonlaaksontie 2, PL 1711, 70211 KUOPIO

Käyntiosoite Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs