Lainesairaala, inhimillisesti parasta palvelua

Inhimillisesti parasta palvelua 


Psykiatrinen hoito Pohjois-Savossa tarvitsee uudet tilat yhteiskunnallisen muutoksen, lainsäädännön, nykyisten tilojen huonon kunnon ja käytettävyyden takia. Uudisrakennus mahdollistaa potilaiden saumattoman hoidon poliklinikoiden ja vuodeosastojen välillä, kun psykiatrian toiminnat sijaitsevat samassa rakennuksessa lähellä toisiaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema Kansallinen mielenterveysstrategia 2020-2030 painottaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen saavutettavuutta ja vaikuttavuuden kehittämistä sekä mielenterveyden edistämistä ihmisten arkiympäristössä. 

Lainesairaala on alan ammattilaisten ja potilaiden välisiä inhimillisiä kohtaamisia varten. KYSin pääsairaalan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa uudisrakennuksessa nuorten ja aikuisten avohoito- ja vuodeosastotoiminnot muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Uudisrakennukseen sijoittuvat psykiatrisen erikoissairaanhoidon päivystyksen-, avohoidon- ja tehostetun avohoidon tarvitsemat toimitilat. Rakennuksessa toimii myös Kuopion kaupungin sairaalakoulu ja lastensuojelun vaativan tuen ja arvioinnin yksikkö. 

Lainesairaalassa potilaan tutkimukset ja hoito toteutetaan yksilöllisesti, turvallisesti ja sujuvasti uutta teknologiaa hyödyntäen. Hoidon vaikuttavuutta ja potilastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään saadun potilaspalautteen avulla.

Hoitoneuvottelutilanne Julkulan sairaalassa.
Hoitoneuvottelu Julkulan sairaalan tiloissa. Kuva KYS Sami Tuominiemi.


Hankkeen tavoitteet

Lainesairaala, inhimillisesti parasta palvelua, haitari

Lainesairaala rakennetaan asiakaslähtöistä ja turvallista toimintaa varten. Toiminnallisen suunnittelun peruslähtökohtana ovat uudet toimintamallit sekä tiloja käyttävien asiakkaiden, heidän läheistensä ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeet.

Tilasuunnittelu mahdollistaa uudet toimintatavat

Lainesairaala tarjoaa nykyaikaiset, toimivat ja turvalliset tilat potilaille, heidän läheisilleen ja potilaita hoitavalle henkilökunnalle. 

Avohoitoyksiköiden tilasuunnittelussa otetaan huomioon erilaisten vastaanottotyyppien ja moniammatillisen työskentelyn tilatarpeet. Ajanvarauspoliklinikoilla tämä tarkoittaa eri kokoisia vastaanottohuoneita, yhteisiä taustatyötiloja, hiljaisen työskentelyyn tarkoitettuja tiloja ja erilaisia neuvottelu-ja ryhmätyöhuoneita sekä henkilöstölle tarkoitettuja viihtyisiä taukotiloja.  

Vuodeosastojen tilasuunnittelussa huomioidaan psykiatrisen osastohoidon erityistarpeet, potilas- ja työturvallisuus sekä potilaan yksityisyyden kunnioittaminen. Rakennukseen toteutetaan seitsemän vuodeosastoa, joissa on yhteensä 77 sairaansijaa. Vuodeosastojen tilasuunnittelu mahdollistaa hoitohenkilöstön työskentelyn lähellä potilaita. Kaikilla osastoilla on keskeisellä paikalla sijaitseva, avoin hoitaja-asema. Kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on omat WC- ja suihkutilat. Potilaan itsemääräämisoikeutta tuetaan mm. potilashuoneiden lukitusratkaisulla. Osastojen yhteiset tilat, olohuoneet ja parvekkeet tukevat yhdessäoloa ja toipumista.

Poliklinikoiden odotusaulojen ja vuodeosastojen viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tiloissa toteutuu korkeatasoinen sisustusarkkitehtuuri, jonka harkittu värimaailma yhdessä tiloihin sijoitetun korkeatasoisen taiteen kanssa viestii potilaille ja henkilöstölle iloa, valoa ja toivoa.

Lainesairaala -projektin toiminnallisen suunnittelun periaatteet:

 1. Avohoidon vahvistaminen
 2. Maakunnan palvelurakenteen huomioiminen (erityisesti avohoidon) ja sairaalahoidon tarpeen minimointi maakuntatasolla
 3. Potilaan ohjaaminen suoraan oikeaan hoitopaikkaan; ei sairaalan sisäistä jonottamista
 4. Tilojen ja toimintojen vakiointi / yksiköillä yhtenäiset toimintatavat
 5. Turvalliset toimitilat
 6. Yhden hengen potilashuoneet
 7. Laajennetut vastaanottoajat poliklinikoilla
 8. Tehokkaat, muuntojoustavat tilaratkaisut (tulevaisuuden huomioiminen) => sisältää periaatteen yhteiskäyttöisyydestä (ei nimikoituja huoneita)
 9. Hoitoprosessien kehittäminen (asiakas / potilas ensin)
 10. Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden huomioiminen
 11. Digitalisaation maksimaalinen hyödyntäminen
 12. Lainesairaalassa pyritään savuttomuuteen myös asiakkaiden ja potilaiden osalta. Rakennukseen ei suunnitella tupakkahuoneita ja tahdosta riippumattomassa hoidossa olevat potilaat voivat halutessaan tupakoida ulkoilupihalla tai turvaparvekkeella.

KYS Lainesairaala -projektin tavoitteet pähkinänkuoressa: 

 1. potilaslähtöisyys ja –turvallisuus
 2. työntekijöiden hyvinvointi ja motivointi
 3. työviihtyvyyden ja -ergonomian parantaminen
 4. tilojen standardisuus, muuntojoustavuus ja yhteiskäyttöisyys
 5. energiatehokkuus
 6. informaatioteknologian tehokkaampi hyödyntäminen
 7. uuden teknologian ja automaation käyttöönotto
 8. uudet talotekniset ratkaisut
 9. korkeatasoinen arkkitehtuuri

Kuopion alueen vaativan tason nuoriso- ja aikuispsykiatrian palvelut keskitetään KYSin kampukselle Lainesairaalaan. Talon jokaiseen kerrokseen on valittu oma väriteemansa. 

 

Tilat ja toiminnot

00. kerros: Henkilökunnan pukutilat, logistiikan ja huollon tilat, bändi- ja pelitilat.
0. kerros: Psykiatrian erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikka, tehostetun avohoidon yksikkö ja arkiston tilat. Aulassa on myös TakeAway-kevytlounasnoutopiste ja kahvila. Lisäksi aulaan sijoitetaan OLKA-tukipiste, joka tarjoaa potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä tukea sairauteen sopeutumisessa. 
1. kerros: Aikuispsykiatrian avohoitopalvelujen tilat
2. kerros: Aikuispsykiatriset osastot 1A ja 1B sekä turvamoduuli
3. kerros: Aikuispsykiatriset osastot 2A, 2B ja 2C
4. kerros: Nuorisopsykiatriset osastot 3A ja 3B
5. kerros: Kuopion kaupungin ylläpitämä sairaalakoulu sekä lastensuojelun vaativan tuen ja arvioinnin yksikkö, neuromodulaatioyksikkö ja nuorisopsykiatrian avohoidon tilat. 
6. kerros: Kokoushuone, saunatilat ja ulkoilualue