Gynekologinen syöpäleikkaus, naistentautien palvelut

Gynekologinen syöpäleikkaus


Vatsaontelon leikkaus voidaan suorittaa nykyisin yhä useammin tähystyksellä (perinteinen laparoskopia tai robottiavusteinen leikkaus, toisin sanoen mini-invasiivinen kirurgia) tai perinteisesti avoleikkauksena. Koko maailmassa suuntaudutaan yhä enemmän tähystyskirurgisiin toimenpiteisiin.

Tähystyskirurgisen leikkauksen jälkeen potilaan toipuminen on huomattavasti nopeampaa kuin vastaavan avokirurgisen leikkauksen jälkeen. Vastaan tulee kuitenkin tilanteita, joissa avoleikkausta ei voida välttää. Yleensä vatsaontelossa laajemmin levinnyt syöpä (suuri osa munasarjasyövistä kuuluu tähän ryhmään) on suurin este tähystysleikkaukselle, mutta myös aiempien vatsaleikkausten aiheuttama hankala kiinnikkeisyys tai muut syyt voivat pakottaa tekemään avoleikkauksen.

Klinikkamme on kuitenkin hyvin voimakkaasti orientoitunut käyttämään mini-invasiivista lähestymistapaa, jos suinkin mahdollista. Meillä on pitkät perinteet ja hyvät välineet tätä toimintaa varten, emmekä anna helposti periksi.

Esimerkiksi kohdunpoistoleikkauksista 95 % (pois lukien munasarjasyövän takia tehty kohdunpoisto) suoritetaan nykyisin KYSissä tähystyksellä. Kohtusyövän vuoksi tehtävistä imusolmukkeiden poistoista tai levinneisyyden tutkimistoimenpiteistä 93 % tehdään tähystyksellä.

Laparoskopia

Laparoskopia eli vatsaontelon tähystys on 1900-luvun viimeisistä vuosikymmenistä alkaen käytössä ollut leikkausmenetelmä. Välineet ja sen mukana myös lääkäreiden taidot ovat kuitenkin ajan saatossa huomattavasti kehittyneet.

KYSissä on ollut jo useita vuosia käytössä 3D-laparoskooppi, jossa on kolmiulotteisen kuvan lisäksi myös neljään suuntaan kääntyvä kärki. Katselusuunnan vaihtamisen mahdollisuus ja tarkka kolmiulotteinen kuva antavat laparoskooppiselle leikkaukselle mahdollisuuksia, joista lääkärit saattoivat vain unelmoida vuosituhannen alussa.

Laparoskopisessa gynekologisen syövän leikkauksessa teemme naisen vatsanpeitteisiin neljä tai viisi 5 - 12 millimetrin mittaista haavaa, joiden kautta vatsaonteloon viedään kamera ja instrumentit. Leikkauksen jälkeen haavat suljetaan yleensä sulavalla langalla. Tämän leikkauksen jälkeen pääsee useimmiten jalkeille jo samana iltana ja kotiin melko nopeasti. Sairausloman tarve on lyhyempi kuin avoleikkauksen jälkeen.

Robottiavusteinen leikkaus

Robottiavusteinen leikkaus on toinen tähystysleikkauksen vaihtoehto. Leikkausrobotti antaa lääkärille vielä enemmän mahdollisuuksia varsinkin teknisesti hankalissa tilanteissa. Meillä on uusi leikkausrobottimalli Da Vinci Xi ja kokemusta on kertynyt jo hyvin.

Robottileikkauksessa vatsanpeitteisiin tulee viisi pientä haavaa kuten laparoskoppisessa leikkauksessakin. Haavat sijaitsevat rivissä keskivatsalla. Robotin ansiosta pystymme tekemään tähystysleikkauksen myös teknisesti hankalissa tapauksissa, joissa tavallinen laparoskopia olisi riittämätön.

Potilaan toipumisessa ja kokemuksessa ero laparoskopian ja robottiavusteisen leikkauksen välillä on kuitenkin melko pieni.

Lue lisää täältä.

Avoleikkaus

Avoleikkaus tehdään, kun tähystysleikkaus ei ole mahdollista. Tyypillisimmin kasvain on kookas tai vatsaontelossa on laajalle levinnyt syöpä, esim. munasarjasyöpä.

Avoleikkauksessa vatsaan tehdään pitkä haava alhaalta häpyliitoksesta navan ohi korkealle ylävatsalle. Avoin syöpäleikkaus kestää usein leikkaussalin henkilökunnan koko työpäivän verran.

Leikkauksessa pyritään poistamaan kaikki kasvainkudos. Usein kohdun ja sivuelimien lisäksi poistetaan vatsapaita (omentti), imusolmukkeet lantiosta ja vatsa-aortan vierestä. Tarpeen mukaan kuoritaan vatsakalvoa, poistetaan osa suolta ja pernaa. Näin laajassa leikkauksessa voidaan joutua tekemään myös suoliavanne.

Potilaan ennuste paranee, jos vatsaonteloon ei jää syöpäkudosta. Joskus syöpä voi olla niin pahasti levinnyt, että kaikkea syöpäkudosta ei pystytä poistamaan.

KYSissä pääsemme yleensä hyvään tulokseen. Joskus potilaan perustaudit ja ikä saattavat asettaa rajoituksia hyvin laajalle leikkaukselle. Sinällään ikä itse ei ole este syöpäleikkauksen suorittamiselle, mutta iäkkäämpien ihmisten toipuminen on hankalampaa ja siksi joudumme ajoittain pidättäytymään laajoista leikkauksista.

Laajan avoimen syöpäleikkauksen jälkeen riippuu potilaan voinnista, milloin hän pääsee vuodeosastolle. Joskus tarvitaan tiiviimpää valvontaa tehohoidossa päivän tai parin verran.

Ulkosynnytinsyövän leikkaus

Ulkosynnytinsyövän leikkaus tehdään gynekologisessa asennossa alakautta. Usein poistetaan myös nivustaipeeseen tehtävästä eri haavasta nivusimusolmukkeet, tilanteesta riippuen joko molemmilta puolilta tai vain toiselta puolelta.

Leikkauksesta toipuminen

Sairaalahoidon tarpeen pituus riippuu leikkauksen laajuudesta ja leikkaustavasta. Tähystysleikkauksen jälkeen saatetaan päästä suoraan heräämöstä kotiin jo samana iltana tai seuraavana aamuna.

Useimmiten syöpäleikkauksen jälkeen potilaat kuitenkin siirtyvät heräämöstä vuodeosastolle. Naistenosasto 141612 sijaitsee pääsairaalaan kahdeksannessa kerroksessa.

Osastolla potilaista pitävää huolen hoitohenkilökuntamme, joka koostuu kätilöistä, sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Osastolla on yhden ja kahden hengen huoneita.

Kotiutuminen tapahtuu yleensä siinä vaiheessa, kun syöminen onnistuu, eikä ole enää lisänesteytyksen tarvetta, ja tavalliset tulehduskipulääkkeet riittävät pitämään kipuja kurissa.

Tarvittaessa järjestämme jatkotoipumispaikan myös terveyskeskuksen vuodeosastolle. Muiden hyvinvointialueiden alueilta tuleville potilaille voimme järjestää jatkohoitopaikan myös kotipaikkakunnan sairaalaan.

Osastolla on mahdollista tavata myös sosiaalityöntekijä, jolta saa tietoja mahdollisista sosiaalisista etuuksista ja tuista. Syöpädiagnoosi saattaa aiheuttaa myös tarvetta henkiselle tuelle, jolloin on mahdollista järjestää tapaaminen myös psykiatrisen sairaanhoitajan tai sairaalapapin kanssa.