Yhteistyö, lastentautien palvelut

Yhteistyö sairaalan henkilökunnan kanssa

Osastohoidossa


Sairastumisen tai loukkaantumisen lisäksi sairaalassa olemiseen voi sisältyä lapsille ja vanhemmille traumatisoivia asioita.

Yhteistyö lastasi hoitavan työryhmän kanssa, muiden vanhempien ehdotuksia:

 • Älä pelkää kysyä kysymyksiä. Jotkut vanhemmat kirjoittavat kysymyksiään ylös paperille, jolloin he ovat valmistautuneet kohtaamisiin henkilökunnan kanssa. Kerro, jos et ymmärrä vastausta ja kysy uudestaan. Pyydä lääkäriä kirjoittamaan ylös lapsesi vammoihin liittyvät tiedot.
 • Yövy lapsesi kanssa, jos se on mahdollista. Pyydä halutessasi lupa olla lapsesi kanssa lääketieteellisten tutkimusten ja toimenpiteiden aikana.
 • Varmista, että henkilökunta tietää lapsen mahdollisista aikaisemmista lääketieteellisistä tiloista, erityistarpeista ja peloista, allergioista ja siitä, miten loukkaantuminen tapahtui.
 • Olet tärkein lapsesi puolestapuhuja - kysy, miten voit osallistua lapsesi hoitoon ja milloin voit tehdä hoitoon liittyviä päätöksiä. Kerro hoitotiimille, jos lapsellasi on kipuja.
 • Ota aikaa itsellesi. On tärkeää pitää taukoja niin usein kuin tarvitset niitä. Käy suihkussa, soita ystävillesi, hae syötävää ja juotavaa tai käy rauhassa itkemässä – mitä ikinä tarvitsetkaan itsellesi. Tauon jälkeen pystyt paremmin tukemaan lastasi. Kerro poissaolostasi ja paluusi ajankohdasta henkilökunnalle.
 • Tee lista asioista, joita muut ihmiset voivat tehdä auttaakseen sinua. Näin sinulla on konkreettista pyydettävää ihmisten soittaessa ja tarjotessa tukea. Muista, että sinun ei tarvitse tehdä kaikkea itse.
 • Pyydä henkilökunnalta apua käyntien aikataulujen suunnittelussa ennen sairaalasta lähtöänne.
 • Varmista ennen lähtöänne sairaalasta, että lapsesi kipu on hallinnassa.
 • Varmista, että sinulla on puhelinnumero, johon voit soittaa kotiutumisen jälkeen, jos sinulla on kysyttävää.

Tehohoidossa tai -valvonnassa


Tehohoidossa oleminen voi olla pelottava ja stressaava kokemus sairastuneelle tai loukkaantuneelle lapselle ja hänen vanhemmilleen. Vanhemmilla on monia huolia ja kysymyksiä, eikä niihin ole välttämättä mahdollista saada vastausta saman tien. Hyvä ja tiivis vuorovaikutus tehohoitoyksikön työntekijöiden kanssa lapsesi tilanteesta auttaa heitä tarjoamaan lapsellesi parhaan mahdollisen hoidon. Se voi myös auttaa sinua ottamaan aktiivisemman roolin lapsesi hoidossa.Yhteistyö lastasi hoitavan työryhmän kanssa - muiden vanhempien ehdotuksia:

 • Älä pelkää kysyä kysymyksiä. Kerro, jos et ymmärrä vastausta ja kysy uudestaan.
 • Ole lapsesi luona niin paljon kuin mahdollista. Pyydä halutessasi lupa olla lapsesi kanssalääketieteellisten tutkimusten ja toimenpiteiden aikana.
 • Varmista, että henkilökunta tietää lapsen mahdollisista aikaisemmista lääketieteellisistä tiloista, erityistarpeista ja peloista, allergioista ja siitä, miten loukkaantuminen tapahtui.
 • Olet tärkein lapsesi puolestapuhuja - kysy, miten voit osallistua lapsesi hoitoon ja milloin voit tehdä hoitoon liittyviä päätöksiä. Kerro henkilökunnalle, jos lapsellasi on kipuja.
 • Tehohoito vaatii paljon kärsivällisyyttä. Saatat turhautua siihen, että muita lapsia tutkitaan ennen sinun lastasi, mutta henkilökunta arvioi kiireellisyyttä siten, että sairaimmat potilaat tutkitaan ensin.

Perheiden tukeminen

Useimmissa sairaaloissa on henkilökuntaa, jolla on kokemusta vanhempien ja huoltajien tukemisesta tällaisissa tilanteissa. Jos olet järkyttynyt, sinulla on kysymyksiä lapsesi tukemisesta tai puhumisen tarvetta, etsi sairaalasta työntekijä, joka on valmis tukemaan sinua ja perhettäsi. Hän voi olla esimerkiksi: psykologi, psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai sairaalapastori

Kotiuduttuanne palaa takaisin näille sivuille saadaksesi lisätietoa siitä, miten vanhemmat voivat tukea lapsiaan tilanteessa.

Kotiutumisen jälkeen

Kotiuduttuaan sairaalasta lapsesi voi tarvita seurantakäyntejä lääkärin tai muiden työntekijöiden luona hänen hyvän toipumisensa varmistamiseksi. Voi olla hyödyllistä käydä läpi tämän sivuston jäljellä oleva osa ennen lääkärikäyntiä. Sivusto auttaa sinua arvioimaan lapsesi reaktiot ja jakamaan ne lääkärin kanssa.

Yhteistyö lastasi hoitaneen työryhmän kanssa kotiutumisen jälkeen - muiden vanhempien ehdotuksia:

 • Pidä kiinni kaikista sovituista tapaamisista, vaikka lapsesi voisi jo paremmin.
 • Monet vanhemmat haluavat pitää kaiken lapsensa loukkaantumiseen liittyvän tiedon yhdessä kansiossa tai mapissa. Pidä kansion etusivuna lomaketta, josta käy ilmi lapsesi diagnoosi ja kaikki lääkitykset, joita hänellä on käytössään. Merkitse sairaalakäynnit kalenteriin.
 • Pidä kotonasi vihkoa, johon voit kirjoittaa kaikki kysymyksesi lapsesi lääkärille tai muulle henkilökunnalle sitä mukaa kun ne tulevat mieleesi. Rohkaise myös lastasi kirjoittamaan ylös mahdolliset kysymyksensä.
 • Olet lapsesi tärkein tukija - kysy, miten voit osallistua lapsesi hoitoon ja siihen liittyvien päätösten tekoon. Kerro henkilökunnalle, jos lapsellasi on kipuja tai muita reaktioita, jotka huolestuttavat sinua tai häntä itseään.
 • Varmista, että sinulla on puhelinnumero, johon voit soittaa, jos sinulla on kysyttävää. Kysy myös, mitä sinun tulisi ottaa huomioon ja milloin sinun pitäisi soittaa sairaalaan.
 • Pyydä itsellesi yhteenveto jokaisesta sairaalakäynnistä, jos mahdollista.
 • Jos joudut olemaan poissa omasta työstäsi lapsesi sairauden vuoksi, ota yhteyttä sairaalan sosiaalityöntekijään, joka voi auttaa sinua hakemaan KELA:n etuuksia, joihin olet oikeutettu.

Yhteistyö, lastentautien palvelut, haitari

Tähän on koottu asioita, jotka voivat auttaa sinua tukemaan lastasi selviytymään paremmin sairaalassa:

 1. Olet paras henkilö auttamaan lastasi.
 2. Ole kärsivällinen lapsesi kanssa.
 3. Auta lastasi ymmärtämään, mitä tapahtuu.
 4. Varmista, että sinulla on puhelinnumero, johon voit soittaa kotiutumisen jälkeen, jos sinulla on kysyttävää.
 5. Puhu tuntemuksistasi jonkun kanssa.
 6. Auta lastasi näkemään henkilökunta auttajina.
 7. Ole (tai pyydä perheenjäsentä tai ystävää olemaan) lapsesi luona niin paljon kuin mahdollista.
 8. Pidä huolta itsestäsi.
 9. Tuo kotoa esineitä, jotka saavat lapsesi kokemaan olonsa mukavammaksi - esimerkiksi kylpytakki, leluja ja mielikirjoja.

Teini-ikäisillä on usein samoja huolia kuin lapsillakin, mutta he pystyvät ymmärtämään tilannetta laajemmin ja osallistumaan hoitoonsa enemmän.

Lisävihjeitä, joiden avulla voit auttaa teini-ikäistäsi selviytymään paremmin sairaalassa:

 1. Ole rehellinen nuorelle.
 2. Ota nuori mukaan lääketieteellisiin keskusteluihin silloin kun se on mahdollista.
 3. Rohkaise nuoren hoitotiimiä puhumaan suoraan nuoren kanssa ja anna hänen vastata omasta puolestaan kysymyksiin. Hän saattaa haluta keskustella lääkärien kanssa yksinkin.
 4. Muista, että nuoret voivat olla huolissaan ulkonäöstään, suhteestaan ikätovereihinsa ja yksityisyydestään.
 5. Auta nuorta pysymään yhteydessä entisiin ystäviinsä ja solmimaan uusia kaverisuhteita sairaalassa.
 6. Tuo kotoa esineitä, jotka saavat nuoresi kokemaan olonsa mukavammaksi - esimerkiksi kylpytakki, musiikkia ja aikakauslehtiä.
 7. Ota yhteyttä nuoresi kouluun ja kerro, mitä on tapahtunut.
 1. Olet paras henkilö auttamaan lastasi. Ole rauhallinen ja rohkaiseva. Pitele lasta kädestä, käännä hänen ajatuksensa tarinaan, peliin tms. Jos on tarpeen, aseta sääntöjä ja rajoita häntä samoin kuin tekisit kotonakin.
 2. Auta lastasi ymmärtämään, mitä tapahtuu. Varmista, että hoitohenkilökunta selittää asiat tavalla, jonka lapsesi ymmärtää. Ole rehellinen, mutta rohkaiseva kertoessasi tapahtumista. (“Tämä sattuu nyt, mutta auttaa sinua paranemaan.”)
 3. Anna lapsesi puhua huolistaan ja tunteistaan. Rohkaise lapsesi hoitotiimiä keskustelemaan suoraan lapsesi kanssa. Anna lapsesi vastata omasta puolestaan niin paljon kuin mahdollista. Älä pakota lastasi puhumaan, mutta ole käytettävissä kun hän on siihen valmis.
 4. Huolehdi itsestäsi. Hae tukea itsellesi kun olet huolestunut ja järkyttynyt. Muista syödä ja nukkua!
 5. Pyydä apua perheeltä ja ystäviltäsi. Palaa kotiutumisen jälkeen tälle sivustolle saadaksesi lisätietoa tavoista, joilla vanhemmat voivat auttaa lapsiaan.
 1. Kerro lapsellesi tulevasta tapaamisesta muutamaa päivää aikaisemmin. Selitä käynnin syy käyttäen lapsesi ymmärtämiä sanoja. Vastaa lapsesi kysymyksiin yksinkertaisesti ja rehellisesti.
 2. Selvitä etukäteen, liittyykö käyntiin kivuliaita tai pelottavia toimenpiteitä. Jos liittyy, keskustele lääkärin kanssa siitä, miten lasta voi valmistella tilanteeseen sekä siitä, annetaanko lapselle lääkettä tai puudutetta etukäteen.
 3. Kerro lapsellesi, että olet mukana koko tapaamisen ajan, ellei lapsi halua keskustella osaa ajasta lääkärin kanssa kahden kesken. Rohkaise lääkäriä esittämään kysymyksensä suoraan lapsellesi. Tue lastasi kysymään asioista lääkäreiltä tai hoitajilta.
 4. Pyydä tarvittaessa lapsellesi ja/tai itsellesi psyykkistä tukea seurantakäynneille sairaalan henkilökunnalta (esim. psykologilta tai psykiatriselta sairaanhoitajalta).