Navigointivalikko

Navigointivalikko

20.4.2023 Uutinen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategian valmistelu etenee – vielä ehdit vaikuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia hyväksyttiin aluevaltuustossa joulukuussa 2022. Nyt valmistellaan hyvinvointialueen palvelustrategiaa, joka syventää strategian palveluiden järjestämistä koskevia linjauksia ja tavoitteita sekä toimii myös strategian yhtenä toimeenpano-ohjelmana.

Palvelustrategiassa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteiset ja toimialakohtaiset tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset voidaan toteuttaa. Siinä huomioidaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset strategiset tavoitteet.

Laajan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimialoilla tapahtuneen viranhaltijavalmistelun lisäksi palvelustrategian osa-alueita on valmisteltu hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen sekä eri sote-lautakuntien kokouksissa ja työpajoissa. Lisäksi palvelustrategiasta järjestettiin jaostojen ja lautakuntien yhteisseminaari. Valmisteluun ovat osallistuneet myös hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto. Sitä on käsitelty yhdessä sidosryhmien kanssa järjestöneuvostossa sekä kunta- ja yrittäjäfoorumeissa ja kuntien seutukierroksilla. Näiden pohjalta on koottu tämänhetkinen versio.

Henkilöstö ja asukkaat vastasivat aktiivisesti kyselyyn

Palvelustrategian laadintaan on haluttu ottaa tiiviisti mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstö ja alueen asukkaat. Huhtikuussa toteutetulla kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja henkilöstön näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvistä periaatteista ja tavoitteista.

− Kiitän asukkaita ja henkilöstöä aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn. Tämä osoittaa, että asukkaamme ja henkilöstömme haluavat vaikuttaa miten hyvinvointialueen palveluja kehitetään. Analysoimme nyt tuloksia tarkemmin ja hyödynnämme niitä palvelustrategian jatkovalmistelussa, vs. strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Lampi kertoo.

Henkilöstölle suunnattuun kyselyyn saatiin yli 1000 vastausta ja asukaskyselyyn yli 1300 vastausta. Alustavien analyysien perusteella henkilöstön ja asukkaiden vastausten painotukset olivat monilta osin samankaltaisia.  

Kyselyssä selvitettiin näkemyksiä mm. asiakaslähtöisten palveluiden järjestämiseen ja ennaltaehkäisyn vahvistamiseen. Tärkeinä periaatteina pidettiin yhtenäisiä ja sujuvia hoito- ja palveluketjuja sekä hoidon jatkuvuuden varmistamista. Matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen ja hyvinvointivajeisiin vaikuttaminen arkiympäristössä koettiin tärkeiksi ennaltaehkäisyn vahvistamisessa.

Palveluverkon suunnittelussa tärkeimpinä periaatteina pidettiin mm. palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, asukkaiden palvelutarvetta ja sen alueellisten vaihtelujen huomioimista sekä erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteensovittamista.

Palvelustrategian työstäminen jatkuu

− Ensimmäinen luonnos palvelustrategiasta on nyt valmistunut. Sitä jatkotyöstetään luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa eri toimielimissä ja foorumeissa kevään ajan. Lisäksi kunnilta pyydetään lausunnot luonnoksesta. Henkilöstöltä ja asukkailta kerätään näkemyksiä luonnokseen jatkokyselyillä kevään aikana, kuvailee Lampi prosessia. 

Kertyneen tiedon ja kommenttien perusteella koostetaan seuraava versio palvelustrategiasta toukokuussa. Tavoite on saada palvelustrategia päätöksentekoon aluevaltuuston kokoukseen 19. kesäkuuta.

Tutustu palvelustrategian luonnokseen.