Navigointivalikko

5.12.2022 Uutinen

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa – palveluiden asiakasmaksuihin muutoksia

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue tiedottaa voimaan tulevat lapsiperheiden palveluiden asiakasmaksut etukäteen tällä tiedotteella.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on 31.10.2022 päättänyt hyvinvointialueen asiakasmaksuista ja hyväksynyt asiakasmaksuhinnaston, joka otetaan käyttöön 1.1.2023. Palveluiden piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksuissa saattaa tapahtua muutoksia. Muuttuneesta asiakasmaksusta tehdään päätös 1.1.2023 alkaen ja se toimitetaan asiakkaalle alkuvuodesta. Hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi asiakkaan täytyy tehdä uudelleen mahdollinen e-lasku ja suoramaksuvaltuutukset.

Uusi asiakasmaksuhinnasto kokonaisuudessaan löytyy aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjasta 31.10.2022 §100 (www.pshyvinvointialue.fi) ja hyvinvointialueen verkkosivuilta joulukuussa. Asiakasmaksulainsäädännön mukaan kunnat tai kuntayhtymät ovat voineet päättää aikaisemmin tukipalveluiden maksuista. Tästä johtuen asiakasmaksujen yhtenäistäminen hyvinvointialueella koskee erityisesti tukipalveluita ja niiden maksut on koostettu tähän tiedotteeseen.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut vuodelle 2023

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukainen palvelu. Kotipalvelua tuotetaan hyvinvointialueen omana palveluna ja palvelusetelillä. Lapsiperheiden kotipalvelun kestosta ja toteutuksesta sovitaan hakijan kanssa perustuen palvelutarvearvioon.

Tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta voidaan palvelun käyttäjältä periä hyvinvointialueen päättämä kohtuullinen maksu. Maksut perustuvat käynnin pituuteen (Asiakasmaksuasetus 3 §). Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään tilapäisen kotipalvelun maksu, mikäli palveluntarve on alle 3 kuukautta. Maksu määräytyy tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun päivittäisen käynnin pituuden mukaan alla olevan taulukon mukaisesti. 

Asiakasmaksu

Käynnin kesto  
0 - 2 tuntia 8,00 €/kerta
2,01 - 3 tuntia 12,00 €/kerta
3,01 - 4 tuntia 16,00 €/kerta
4,01 - 5 tuntia 20,00 €/kerta
5,01 - 6 tuntia 24,00 €/kerta
6,01 - 7 tuntia 28,00 €/kerta
Enintään 32,00 €/kerta


Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan tai perhe saa säännöllistä toimeentulotukea. Tällöin perheen tulee toimittaa tulotietonsa sekä toimeentulotukipäätökset hyvinvointialueen laskutustiimiin.

Tulorajataulukko

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa kuukaudessa 598 € 1 103 € 1 731 € 2 140 € 2 591 € 2 976 €

 

Jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta on kyse, kun palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja arvioitu tai tosiasiallinen kesto vähintään 2 kuukautta. Hyvinvointialue saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu määräytyy laissa määritellyn kuukausitaulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. Maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia.

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.

Jatkuvan ja säännöllisen palvelun asiakasmaksun taulukko ilmenee tämän tiedotteen liitteenä.
Yhteystiedot: Lisätietoja asiakasmaksujen yhtenäistämisestä antaa kuntasi tai kuntayhtymäsi palveluntuottaja tai palvelutarpeen arvioinnista tai myöntämisestä vastaava viranhaltija.

Liitetiedosto: Jatkuvan ja säännöllisen palvelun maksutaulukko (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)