Navigointivalikko

21.12.2022 Uutinen

Ikäkeskuksen neuvonta palvelee pohjoissavolaisia ikäihmisiä ja heidän läheisiään heti vuoden 2023 alusta

Ikäkeskuksen neuvonta yhdistää Pohjois-Savon kuntien nykyiset neuvontapalvelut yhdelle luu-kulle. Neuvonta on suunnattu nimenomaan uusille asiakkaille.

Jatkossa ikääntyneiden neuvonnan palvelukanavat ja aukioloajat ovat kaikille pohjoissavolaisille samat.

Hyvinvointialueen yhteinen Ikäkeskuksen neuvonta tukee ja edistää ikääntyvien pohjoissavolaisten osallisuutta ja arjessa pärjäämistä. Neuvonnan työntekijät kertovat laajasti erilaisista vaihtoehdoista, joita niin kunnat, yhdistykset, järjestöt, yritykset kuin hyvinvointialuekin tarjoavat ikääntyneille ja heidän läheisilleen.

– Vahvistamme neuvontapalvelua ja ennaltaehkäiseviä toimia, joilla voidaan tukea ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakyvyn säilymistä mahdollisimman pitkään TulKoti-hankkeen kehittäjä Heidi Halonen kuvaa. TulKoti on lyhenne sanoista Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Tällä hetkellä ikääntyneille suunnattu neuvonta on järjestetty Pohjois-Savon kunnissa eri tavoin.

Monessa kunnassa palveluohjaajat, kotihoidon esimiehet ja vanhustyönjohtajat ovat antaneet neuvontaa osana muuta työtään. Neuvontaa on saanut joka kunnassa puhelimitse, lisäksi osassa kunnista on ollut käytössä myös sähköposti, chat tai palvelupiste, jossa on voinut käydä kysymässä neuvoa paikan päällä. Vain Ylä-Savon SOTE:ssa ja Kuopiossa on ollut kokoaikaisesti neuvontatyötä tekeviä työntekijöitä.

Ikäihmisiä ja työikäisiä

Asiakas voi olla yhteydessä Ikäkeskuksen neuvontaan, jos hän kaipaa toimintaa tai haluaa tietoa ikääntymiseen varautumisesta. Samoin neuvonnan henkilökunta auttaa, jos asiakas miettii, mistä voisi hankkia siivouspalvelua tai muita kotona asumista tukevia palveluita tai jos hän tai hänen läheisensä tarvitsee tukea arjessa pärjäämisessä.

Kotihoidon asioissa neuvontaa on myös työikäisille. Neuvontaan voivat siis olla yhteydessä muutkin kuin ikäihmiset, mikäli kyse on hoivan tarpeesta, kuten lääkityksestä, hygieniasta tai ravitsemuksesta huolehtimisesta.

Tarvittaessa asiakkaat ohjataan neuvonnasta palvelutarpeen arviointiin Ikäkeskuksen asiakasohjauk-seen.

– Toivomme, että neuvonta tavoittaisi riittävän varhaisessa vaiheessa alueen asukkaita, jolloin voisimme yhdessä asiakkaidemme kanssa miettiä erilaisia kevyitä tukitoimia kotona asumisen tueksi, neuvonnan työntekijä Päivi Vartiainen kuvaa.

– Ettei esimerkiksi kenenkään harrastaminen tai liikkuminen jää pois sen vuoksi, ettei tiedä mihin voisi osallistua tai millaista apua voisi saada.

Chattiä ja pop up -neuvontaa

Vuodenvaihteessa käynnistyvä Ikäkeskuksen neuvonta on avoinna arkisin kello 9–14. Neuvonnan työntekijät palvelevat kaikkia pohjoissavolaisia puhelimitse ja sähköpostilla. Iisalmessa ja Kuopiossa on lisäksi neuvontapisteet, joissa voi asioida paikan päällä ilman ajanvarausta. Kevään aikana neuvonta ottaa myös chatin käyttöön.

– Kasvokkaiset kohtaamiset ovat jatkossa vain kahdessa kunnassa, mutta puhelinpalvelun saatavuus paranee. Joissain kunnissa palvelua on ollut kerran tai muutaman kerran viikossa. Nyt palvelua saa kaikkina arkipäivinä, Heidi Halonen kertoo.

– Jalkaudumme ensi vuonna myös neuvonnasta erilaisiin ikääntyneiden tapahtumiin Pohjois-Savossa ja kokeilemme pop up -neuvontaa. Lisäksi selvitämme etäyhteydellä tapahtuvaa neuvontaa, Halonen kertoo. 

Tällä hetkellä puhelin on asiakkaille suosituin yhteydenottotapa. Esimerkiksi Kuopion ikäihmisten neu-vontaan tulee keskimäärin 500 yhteydenottoa kuukaudessa, joista noin 70 prosenttia on puheluita.

TulKoti-hankkeen työntekijät kävivät syksyllä erilaisissa tilaisuuksissa kysymässä asiakkaiden mielipidettä uudistuksesta. Halonen kertoo, että palaute oli hyvää.

– Ikäihmiset pitivät varsinkin yhtä yhteistä puhelinnumeroa hyvänä asiana.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa Pohjois-Savon asukkailta kysyttiin, mitä he pitävät ikääntynei-den palveluissa tärkeänä. Ykköseksi nousi palveluiden helppo saatavuus. Kyselyn vastauksissa toivottiin yhden luukun periaatetta ja sitä, että apu löytyisi tarvittaessa helposti yhdestä paikasta.  

– Tähän tarpeeseen pystymme Ikäkeskuksen neuvonnassa vastaamaan, Halonen toteaa.

– Me tuomme koko Pohjois-Savon alueelle yhden numeron, jossa voi jutella oikean ihmisen kanssa ja kysyä ikääntyneiden palveluista. Ja jos emme jotain tiedä, otamme siitä selvää. 

Lisätietoja: TulKoti-hankkeen kehittäjä Heidi Halonen, p. 044 718 3582.