Navigointivalikko

Navigointivalikko

4.4.2023 Uutinen

Ikäihmisten päivätoiminta alkaa Rautavaaralla huhtikuussa

Rautavaaralla vuosia tauolla ollut ikääntyneiden päivätoiminta alkaa uudelleen Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämänä.

Päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa heikentyneen toimintakyvyn vuoksi eivätkä voi osallistua muuhun ikääntyneelle järjestettyyn toimintaan. 

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneen toimintakykyä, omatoimisuutta ja osallisuutta arjessaan. Päivätoiminta sisältää kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Näin pyritään tukemaan kotona pärjäämistä ja ehkäisemään asiakkaan siirtymistä raskaampien palvelujen piiriin.

Päivätoiminta tapahtuu ryhmässä, ja vertaistuki on siinä merkittävässä roolissa. Asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioidaan kuitenkin yksilöllisesti. Asiakkaan kanssa asetetaan päivätoiminnalle tavoitteet, joiden toteutumista asiakas ja ammattilainen yhdessä säännöllisesti arvioivat.

Toiminnalla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla lakisääteisten vapaapäivien pitäminen, kun omainen on päivätoiminnassa.

Hyvinvointialue järjestää päivätoimintaa koko Pohjois-Savon alueella. Tällä hetkellä ryhmiä on lähes 90 viikossa, ja määrä kasvaa. Ryhmät toteutuvat osa- ja kokopäiväryhminä sekä etäpäivätoimintana.

Lisätietoja päivätoiminnasta Rautavaaralla

  • Päivätoiminta järjestetään Lepolan päiväkeskuksessa, osoitteessa Kotitie 4, Rautavaara.
  • Toiminta käynnistyy 4.4.2023 alkaen osapäivätoimintana kerran viikossa tiistaisin klo 9–13.
  • Päivätoimintapäivään sisältyy kahvit ja ruokailu sekä mahdollinen edestakainen kuljetus.
  • Päivätoiminta on maksullista palvelua.
  • Lisätietoa päivätoiminnasta: Ikäkeskuksen neuvonta, puh. 017 273 4100, ma–pe kello 9–14