Navigointivalikko

14.12.2022 Uutinen

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen strategiaa ja investointisuunnitelmaa

Seuraavaksi strategia ja investointisuunnitelma etenevät aluehallituksen käsittelyyn.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategian hyväksymistä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen missio on Hyvinvoiva ja kukoistava Pohjois-Savo. Strategiassa on viisi painopistettä:

  1. Asukkaat
  2. Palvelut
  3. Työntekijät
  4. Toimintaympäristö
  5. Talous

Tutustu Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiaan. (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Strategiatyö jatkuu vuoden 2023 aikana, jolloin määritellään strategisten tavoitteiden mittarit ja laaditaan strategian toimeenpanosuunnitelma. Strategiaa tarkennetaan palvelustrategialla ja pelastustoimen palvelutasopäätöksellä. Lisäksi laaditaan strategian toimeenpano-ohjelmat. Tuottavuusohjelma tulee olemaan myös keskeinen osa strategian toimeenpanoa.

Investointisuunnitelma vuodelle 2023

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden 2023 investointisuunnitelman hyväksymistä. Aluehallitus esittää myös, että aluehallituksella on oikeus muuttaa investointisuunnitelmaa. Mikäli talousarvion investointiosan eurot ylittyvät kokonaisuutena, muutos viedään aluevaltuustoon.

Valtioneuvosto on 10.11.2022 päättänyt Pohjois-Savon lainanottovaltuuden määräksi 245 770 000 euroa vuodelle 2023. Vuonna 2023 hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävät investoinnit ovat 91 725 880 euroa, joista rakennusinvestoinnit 42 380 000 euroa, laitteet 17 074 000 €, sovellukset 30 211 880 euroa ja pelastuslaitoksen investoinnit 2 060 000 euroa. Suurimmat rakennusinvestoinnit ovat Psykiatriatalo ja Puijon sairaalan peruskorjaus (Uusi Sydän).

Investointeja vastaavia sopimuksia aiotaan toteuttaa vuonna 2023 yhteensä 51 376 774 eurolla, joista rakennusten osuus on 32 450 000 euroa, laitteiden osuus 6 338 556 euroa ja pelastuslaitoksen osuus 12 588 218 euroa. Suurin vuokrasopimuksella toteutettava investointi on Puijonlaakson palveluasumishanke.

Kokousaineisto

Lisätietoja: 
Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 050 373 3540
Hyvinvointialueen johtaja Marko Korhonen, marko.korhonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 4111