Navigointivalikko

27.2.2023 Uutinen

Aluehallitus hyväksyi strategisen yhteistyösopimuksen Itä-Suomen yliopiston kanssa

Pohjois-Savon hyvinvointialue on yksi viidestä hyvinvointialueesta, jonka alueella toimii yliopistollinen sairaala. Hyvinvointialueeseen kuuluva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) vastaa noin miljoonan suomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta Itä- ja Keski-Suomessa.

Aluehallitus hyväksyi maanantain 27.2. kokouksessaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston strategisen yhteistyösopimuksen. Hyvinvointialueen strategisena tavoitteena on tiivistää kumppanuutta Itä-Suomen yliopiston kanssa. Sopimus on osa kumppanuuden tiivistämistä ja pitää sisällään mm. opetus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä.

−Itä-Suomen yliopisto on Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Kuopion yliopistollisen sairaalan keskeinen kumppani. Yhteistyön vahvistaminen entisestään on kummallekin osapuolelle erittäin tärkeää ja vahvistaa koko alueen elinvoimaa, painottaa Jussi Lampi, vs. kehittämis- ja strategiajohtaja.

Muita päätöksiä

Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Suunnitelma perustuu hyvinvointialueen strategiaan ja tavoitteisiin, dokumentoituun riskiarviointiin, johdon ja muiden avainhenkilöiden esittämiin näkemyksiin tarkastuskohteista sekä sisäisen tarkastuksen toiminnassaan tunnistamiin riskialueisiin.

Aluehallitus hyväksyi myös pelastustoimen omavalvontaohjelman. Ohjelma ohjaa strategisella tasolla Pohjois-Savon pelastuslaitoksen laadunhallintaa, toiminnan saatavuuden seurantaa, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia sekä palvelujen kehittämistä. Omavalvontaohjelman tarkoituksena on myös viestiä yhteistyökumppaneille ja pelastuslaitoksen toiminta-alueen asukkaille pelastuslaitoksen riskiperusteisesta, suunnitelmallisesta, laadukkaasta ja turvallisesta toiminnasta.

Aluehallitus nimesi yrittäjäfoorumin puheenjohtajaksi aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikaisen ja pyytää Savon yrittäjiä nimeämään varapuheenjohtajan. Terve Kunta -verkostoon aluehallitus nimesi aluehallituksen varapuheenjohtajan Kari Ojalan

Kokousaineisto