Navigointivalikko

29.12.2022 Uutinen

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman lisäselvityksen

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan torstaina 29.12.2022 valtiovarainministeriön Pohjois-Savon hyvinvointialueelta pyytämän lisäselvityksen.

Tuottavuusohjelman vaikutus ensi vuonna 20 miljoonaa euroa

Aluehallitus hyväksyi valtiovarainministeriön Pohjois-Savon hyvinvointialueelta pyytämän lisäselvityksen siitä, miten tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman avulla varmistetaan yhtymän lainanottokyky pitkällä aikavälillä. Lisäselvitys lähetetään valtiovarainministeriölle 31.12.2022 mennessä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on laadittu tarkennettu arvio talouden kehittymisestä vuosina 2023–2030. Tämä arvio poikkeaa aluevaltuuston hyväksymästä vuoden 2023 talousarviosta henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Kokonaisuutena tuottavuusohjelmasta on otettu huomioon 20 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Vuonna 2024 tuottavuusohjelman vaikutus on 40,5 miljoonaa euroa ja 40,2 miljoonaa euroa vuonna 2025. 

Tulojen osalta vuodelle 2023 on päivitetty 17.11.2022 julkaistun rahoituslaskelman mukainen rahoitus. Vuodelle 2024 yliopistosairaalan hyvinvointialuelisä 4,3 miljoonaa euroa on lisätty valtion rahoitukseen, ja vuodesta 2025 alkaen lisäys on 8,0 miljoonaa euroa vuosittain. Talousennusteen mukaan hyvinvointialueen lainamäärä nousee 551,2 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä ja 562,6 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä.

Muita päätöksiä

Torstainen aluehallituksen kokous hyväksyi myös Servican liiketoiminnan kauppakirjan, jonka mukaan hyvinvointialueelle siirtyy 234 henkilöä kunnista ja kuntayhtymistä ja hyvinvointialueelta edelleen Servican palvelukseen. Sopimus sisältää ruokahuollon, laitoshuollon, logistiikan, keskusvaraston, terminaalin, välinehuollon, kiinteistöhuollon, apuvälinehuoltoa tukevien tukipalveluiden ja lähettipalvelujen hankkimisen Servicalta.

Kokouksessa hyväksyttiin myös Sansia Oy:n palvelusopimus. Palvelusopimuksessa on sovittu kilpailutusprosessin ja sopimushallinnan toteuttamisesta hyvinvointialueelle, sekä tarkemmin osapuolten velvoitteista ja vastuista.

Aluehallitus päätti käynnistää myös kuvantamispalveluiden yhtiöittämisselvityksen, ja valtuutti omistajaohjaus- ja valvontajohtajan kilpailuttamaan ja hankkimaan ulkopuolisen toimijan selvityksen laatijaksi. Lisäksi aluehallitus päätti, että ennen mahdollisen yhtiöittämisen toteutumista hyvinvointialue voi myydä kuvantamisen palveluita kilpailutilanteessa markkinoilla ainoastaan niin, että toiminta on hyvinvointialueesta annetun lain 132 §:n 1. momentin mukaisesti satunnaista tai markkinavaikutuksiltaan vähäistä.

Aluehallitus päätti antaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen lausunnon hallituksen täydentävään esitykseen hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta. Esityksen mukaan hyvinvointialueiden yleiskatteelliseen rahoitukseen lisättäisiin vuoden 2024 alusta uusi määräytymistekijä, yliopistosairaalalisä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen näkemys on, että yliopistosairaalalisän taso on liian alhainen, sen jakamisperusteena tulisi olla yhteistoiminta-alueen väestömäärä ja sen ei tulisi vaikuttaa hyvinvointialueen muuhun perusrahoitukseen.

Kokousaineisto

Lisätietoja: 

Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 050 373 3540
Hyvinvointialueen johtaja Marko Korhonen, marko.korhonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 4111