Navigointivalikko

31.10.2022 Uutinen

Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Pohjois-Savon hyvinvointialueen maanantain 31.10. aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttiin aluehallituksen esityksen mukaisesti asiakkailta perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Kokouksessa päätettiin myös arviointipäällikön viran täyttämisestä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti maanantain kokouksessaan hyväksyä asiakkailta perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut erillisen liitteen mukaisesti. Terveyskeskuksen päivystyskäynnin suuruus on ajankohdasta riippuen 20,90–28,70 euroa. Erikoislääkärin vastaanotosta peritään poliklinikkamaksu, joka on 41,80 euroa. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa hoitopäivämaksu on 49,60 euroa hoitopäivältä, ja psykiatrian toimintayksikössä 22,80 euroa hoitopäivältä. Suuhygienistin perusmaksu on 10,30 euroa, ja esimerkiksi hammaslääkärin perusmaksu on 13,30 euroa. Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkioiden osalta maksu on vuorostaan 51,50 euroa. Kotisairaanhoidossa lääkärin käynti maksaa 19,20 euroa ja tilapäisen kotihoidon käyntihinta on 25 euroa. Asiakkaalta perittävien julkisen terveydenhuollon hintakatto on vuosittain 692 euroa.

Kokonaisuutena asiakasmaksut pysyvät samoina kuin tänä vuonna. Edellinen hintatarkistus tehtiin vuosille 2022–2023. Seuraavan kerran tarkistukset tehdään tulevalla hyvinvointialueella niin, että ne tulevat voimaan 1.1.2024. Asetuksen mukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan pääsääntöisesti kahden vuoden välein.

Arviointipäälliköksi nimettiin Katja Yli-Monni

Aluevaltuusto päätti maanantain kokouksessa nimetä aluehallituksen esityksen pohjalta arviointipäällikön virkaan Katja Yli-Monnin. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana alkaen 1.1.2023. Viran tehtäväkohtainen palkka on 5750 euroa kuukaudessa. Koeaikaa ja terveydentilaa koskevaa selvitystä ei vaadita, koska valittava henkilö on hoitanut vastaavanlaisia tehtäviä aiemmin.

Lisäksi aluevaltuusto päätti eri alueiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan irtaimen omaisuuden, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Esityslistan voit lukea täältä